Bouwsector

De vooruitzichten voor de bouwsector in Nederland zijn niet positief. Grote bouwprojecten vinden geen doorgang en er komen weinig nieuwe opdrachten. Ook neemt de werkloosheid toe. Dit geldt echter niet voor de grond-, weg-, en waterbouw. Door lange termijnprojecten zal deze bouw stabiel blijven.
 
Uw risico
Bedrijven moeten in de bouwsector rekening houden met een stijging van de prijzen van bouwmaterialen, negatieve marges en verandering in de fiscale wetgeving. Hierdoor nemen de betalingsrisico's toe. De economische crisis in Nederland heeft vooral op de bouwsector blijvende impact.
 
Ons advies
Wij helpen u om uw betalingsrisico's te beperken. Binnen Euler Hermes Nederland beoordeeld een gespecialiseerd team de ontwikkelingen in de bouwbranche. Zo kunnen wij u op tijd adviseren over belangrijke ontwikkelingen en risico's zodat u met een gerust hart zakendoet.
  • FOSAG Branchepolis
  • VMO Branchepolis
​De schilders- en glaszettersbranche kenmerkt zich door samenwerkingsverbanden, activiteitenuitbreiding en toename van het aantal ZZP’ers. U wilt snel commercieel handelen zodat u kunt blijven groeien en uw concurrentiepositie verbeteren. De FOSAG Branchepolis sluit precies aan op uw branche. U wordt geadviseerd over het betalingsgedrag, de solvabiliteit en kwaliteit van bedrijfsvoering van uw klanten. Zo bent u op tijd op de hoogte van belangrijke positieve en negatieve ontwikkelingen.
 
Uw voordelen
• Kennis over de schilders- en glaszettersbranche
• Een maatwerkoplossing die aansluit op de behoefte in de diverse schilders en glaszettersbranches
• Zeer scherpe premie als FOSAG lid
• Dekking op particulier betaalrisico
• Standaard aanvullende dekking van gemaakte kosten voor volledige afronding van het project (contractrisico)
• Lagere DSO
• Helder en online overzicht van de belangrijkste polis en risico informatie
 
​Steeds kortere doorlooptijden, verkleining van seriegroottes en toenemende exportmogelijkheden brengen financiële risico’s met zich mee. Met de VMO Branchepolis krijgt u zekerheid van betaling. Euler Hermes analyseert het betalingsgedrag, de solvabiliteit en kwaliteit van bedrijfsvoering van uw klanten over de hele wereld. Met kennis over de maakindustrie in binnen- en buitenland krijgt u betrouwbaar advies zodat u met een gerust hart zaken doet.
 
Uw voordelen
• Kennis over de maakindustrie
• Een maatwerkoplossing die aansluit op de behoefte in de maakindustrie
• Scherpe premie voor VMO leden
• Standaard zeer lange aanvullende dekking van gemaakte fabricagekosten (fabricage-contractsrisico)
• Vervroegde uitbetaling van schades bij non-betaling of faillissement
• Helder en online overzicht van de belangrijkste polis en risico informatie