1 oktober dit jaar vierde FBI Food Group zijn 25 jarig jubileum. Oprichter en CEO Frans Byvoet is stiekem best trots, maar blijft bescheiden: “Omdat we organisatorisch een relatief klein bedrijf zijn kunnen we makkelijk meebewegen in de markt. Dat is ook nodig, anders overleef je het niet.”

Wie wel eens een kipnugget, sandwich met kip of yakitori stokje eet heeft grote kans dat de kip van FBI Food Group komt. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verkoop van proteïnen producten en in het bijzonder gegaarde kipproducten. Met kantoren in Londen, China, Athene en Dublin heeft het bedrijf een sterke focus op export. Frans: “In Nederland wonen ongeveer 17 miljoen mensen. Gemiddeld eten wij Nederlanders 23 kilo kip per capita per jaar. In de UK ligt dit gemiddelde met 46 kg per jaar veel hoger.

Je kunt je voorstellen dat met een inwonersaantal van bijna 65 miljoen de markt in de UK enorm aantrekkelijk is. De vraag is veel groter dan het lokale aanbod en daar liggen voor ons bedrijf dus kansen. Maar we richten ons niet alleen op de UK, ook overige Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Zuid-Amerikaanse landen zoals Brazilië hebben onze focus.“

Ondernemen brengt risico’s met zich mee. Dat erkent Frans als geen ander:“Het is belangrijk om je als ondernemer allereerst bewust te zijn van alle risico’s waar je bedrijf mee te maken heeft. Daarna zet je op een rijtje wat de impact is per risico als het mis gaat. Sommige risico’s kan je zelf beperken of opvangen, maar sommige risico’s zijn zo groot dat je ze wilt afdekken. Voor het debiteurenrisico hebben wij besloten een kredietverzekering af te sluiten. Op die manier lig ik niet wakker van het risico op wanbetaling.”

“Kom ik bij een schuur aan waar 2 dikke Ferrari’s voor de deur staan, dan draai ik direct om, instinctief voel je dan aan dat het niet helemaal lekker zit”.

FBI Food Group heeft het debiteurenbeheer dik op orde. Voor elke order vraagt het bedrijf een limiet aan bij Euler Hermes. Wordt deze limiet niet afgegeven, dan levert het bedrijf niet op rekening uit. Vooruitbetaling is dan de enige optie. Maar daar houdt het niet op voor Frans en zijn team. “Naast de kredietlimiet wil ik een (nieuwe) klant ook recht in de ogen aankijken,” zo vertelt Frans. Op die manier weet ik met wie ik zakendoe. Daarom plannen we na het binnenkomen van een order van een nieuwe klant direct een afspraak in. Vaak weet ik al bij aankomst of het goed zit of niet: zit het bedrijf in een bedrijfspand, staan er geen extreem dure auto’s voor de deur, word ik ontvangen in een kantoor, deed het bedrijf voorheen zaken met een leverancier die ik ken……? Allemaal signalen die mij vertellen of de klant betrouwbaar is of niet. En dan nog weet je het nooit zeker, vandaar dat we ook altijd een kredietlimiet opvragen. Gaat het dan alsnog mis, dan weet ik in ieder geval dat ik het grootste gedeelte van mijn vordering betaalt krijg.”

‘De kippen van Frans’ komen uit de hele wereld. Zo kan de kip uit je kipnugget uit Thailand, Brazilië of China komen, maar net zo goed uit een van de Oost-Europese landen zoals Polen of Oekraïne. Voor de import van voedingsmiddelen van buiten de EU is het zogenaamde quota systeem in het leven geroepen (TRQ). Dit licentiesysteem is begin jaren 90 geïntroduceerd om de graanboeren in de landen van herkomst een garantie inkomen te verschaffen, maar is inmiddels een ruilmiddel op zich geworden. Frans: “Licenties hebben voor ons bedrijf een remmende werking. Dit komt voort uit het feit dat er meer vraag is naar licenties dan aanbod. Onze eigen licentieaanvragen zijn niet voldoende en dus is het noodzakelijk, indien beschikbaar, licenties bij te kopen. Dit betreft een dure werkwijze, maar geeft ons wel de mogelijkheid tegen het verlaagde quotatarief te importeren.”

De aanvraag van licenties is een moeizaam proces. Het vergt niet alleen veel tijd van onze administratieve afdeling, maar vraagt ook de verplichting tot het stellen van garanties over de maximale aanvraag. “In realiteit levert dit ons slechts een fractie van de aanvraag op. De verdeling van de licenties gebeurt op basis van het aantal aanvragen verdeeld over de beschikbare quota van een bepaalde groep. Kortom de ‘taart’ gaat in net zoveel stukjes als er aanvragen zijn, maar de garantie die elke aanvrager moet stellen is voor de hele taart. Als je het mij vraagt is dit kapitaalvernietiging van de bovenste plank.”

Ondanks de negatieve aspecten van het quota systeem is FBI Food Group genoodzaakt mee te doen. Buiten het quota systeem betaalt de importeur de volle heffing. “Dat is commercieel gewoon niet aantrekkelijk en zal ons op termijn de kop kosten”, licht Frans toe. “Gelukkig kunnen we voor de garantiestelling terecht bij Euler Hermes Garanties. Waar ik voorheen voor elke garantieaanvraag een aparte aanvraag moest indienen, heb ik nu 1 garantielijn voor al mijn garanties. Dat werkt voor mij heel efficiënt. Daarnaast heb ik een fijne relatie met Euler Hermes Garanties. Ze komen hun afspraken na, zijn kort en duidelijk in het advies, bieden een goede service en handelen snel.”

Ondanks de strenge regels kijkt Frans met veel optimisme uit naar de toekomst: “Op dit moment zijn we in gesprek met de stichting ‘Beter Leven’. Er zijn nog geen snacks op de markt met dit keurmerk en op deze manier hopen we in te spelen op de veranderende vraag van de consument. Er liggen daarnaast voor ons nog volop kansen in Zuid-Amerika en vooral Brazilie. En ook in Zuid-Europa hebben we kansen laten liggen, die we nu weer gaan oppakken. Met een aantal nieuwe collega’s gaan we proberen deze groeimarkten te veroveren.

Daarnaast hebben we in september besloten een kantoor te openen in Birmingham. En ik garandeer dat dit kantoor voor het einde van dit jaar is geopend om ons marktaandeel in de UK verder te vergroten. Als we een besluit nemen, dan pakken we ook direct door. Daar zit ook onze kracht, direct handelen en inspelen op de snelle veranderingen in de markt!”.