Bedrijven hebben zelf de keuze hoe zij hun WGA risico afdekken: via het UWV of via een particuliere verzekeraar. Euler Hermes Garanties biedt nu een derde mogelijkheid aan om met het WGA risico om te gaan: het risico volledig zelf dragen.

Werkgevers in Nederland zijn verplicht om 2 jaar het loon door te betalen van hun zieke werknemers. Na 2 jaar ziekte heeft een werknemer recht op een WGA-uitkering. Werkgevers zijn nog maximaal tien jaar verantwoordelijk voor deze WGA-uitkering. Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2017 ook voor werknemers met een tijdelijk contract eigen risico dragen via WGA-flex (alleen in combinatie met WGA-vast).

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Dit betekent voor uw bedrijf in de praktijk:

 • Kosten
  U draagt de kosten van de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. U kunt zich verzekeren voor deze kosten of u draagt het risico zelf.
 • Verantwoordelijkheid re-integratie werknemer
  U bent de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. Daarna neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.
 • Uitkering (ex-)werknemer
  Optie 1 (standaard): UVW betaalt de uitkering. U betaalt het bedrag aan UWV.
  Optie 2 (op verzoek): u betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kunt u bij UWV declareren

Kijk voor meer informatie over de WGA op de website van het UWV.

Door eigenrisicodrager te worden voor de WGA houdt u zelf de regie over uw verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Voorwaarde is dat een financiële instelling een garantie afgeeft aan de Belastingdienst. Deze garantie dekt het doorbetalen van WGA-uitkeringen mocht u onverhoopt failliet gaan.

In samenwerking met Allianz biedt Euler Hermes deze ‘WGA garantie’ aan. Deze garantie is geschikt voor financieel solide bedrijven met minimaal 250 werknemers in dienst.

Wilt u ook eigenrisicodrager WGA worden? U kunt 2 keer per jaar instappen: per 1 januari of per 1 juli. De aanvraag moet 13 weken van tevoren worden ingediend bij de Belastingdienst (dus vόόr 1 oktober of vόόr 1 april). Voor de aanvraag is de WGA garantie en een kopie van het contract met de Arbodienst nodig.

Allianz en Euler Hermes analyseren de WGA informatie en financiële gegevens over uw bedrijf zelf. Hierdoor kunnen wij snel acteren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan direct contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel naar 020 696 3941.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.