Bedrijven hebben zelf de keuze hoe zij hun WGA risico afdekken: via het UWV of via een particuliere verzekeraar. Euler Hermes Garanties biedt nu een derde mogelijkheid aan om met het WGA risico om te gaan: het risico volledig zelf dragen.
Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan betaalt u minder WIA-premie. Wordt een (ex-)werknemer arbeidsongeschikt, dan betaalt niet het UWV maar u de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie.

Uw werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De eerste 2 jaar bent u verplicht het loon door te betalen van uw zieke werknemers. Na 2 jaar ziekte krijgen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit. De kosten hiervan komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

De WIA bestaat uit 2 regelingen: de WGA en de IVA. De WGA (Werkhervatting Ggedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is voor:

  • werknemers die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn;
  • werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn.

U heeft zelf de keuze hoe u het WGA risico afdekt: via het UWV of via een particuliere verzekeraar. Euler Hermes Garanties biedt nu een derde mogelijkheid aan om met het WGA risico om te gaan: het risico volledig zelf dragen. Eigen risico dragen kan alleen voor werknemers die onder de WGA vallen. Vanaf 2017 draagt u het risico voor zowel het vaste personeel als voor flexwerkers met een WGA-uitkering.

Heeft een werknemer na 2 jaar recht op een WGA-uitkering? Dan betaalt u deze als eigen risico drager WGA de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Dit betekent voor uw bedrijf in de praktijk:

Kosten

U draagt de kosten van de WGA-uitkeringen de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. U kunt zich verzekeren voor deze kosten of u draagt het risico zelf. Als eigenrisicodrager voor de WGA moet u een garantieverklaring van een bank of verzekeraar hebben. Hierin staat dat de bank of verzekeraar u de garantie geeft dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen.

In samenwerking met Allianz biedt Euler Hermes deze ‘WGA garantie’ aan. Deze garantie is geschikt voor financieel solide bedrijven met minimaal 250 werknemers in dienst.

Verantwoordelijkheid re-integratie werknemer

U bent de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. Daarna neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.

Uitkering (ex-)werknemer

Optie 1 (standaard): UVW betaalt de uitkering. U betaalt het bedrag aan UWV.

Optie 2 (op verzoek): u betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kunt u bij UWV declareren

Kijk voor meer informatie over de WGA op de website van het UWV.

Wilt u ook eigenrisicodrager WGA worden? U kunt 2 keer per jaar instappen: per 1 januari of per 1 juli. De aanvraag moet 13 weken van tevoren worden ingediend bij de Belastingdienst (dus vόόr 1 oktober of vόόr 1 april). Voor de aanvraag is de WGA garantie en een kopie van het contract met de Arbodienst nodig.

In samenwerking met Allianz biedt Euler Hermes deze ‘WGA garantie’ aan. Deze garantie is geschikt voor financieel solide bedrijven met minimaal 250 werknemers in dienst. Door onze zeer betrouwbare AA-rating wordt deze garantie door de Belastingdienst geaccepteerd.

Allianz en Euler Hermes analyseren de WGA informatie en financiële gegevens over uw bedrijf zelf. Hierdoor kunnen wij snel acteren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan direct contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel naar 020 696 3941.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.