Overige garanties

 

 

Er zijn zoveel soorten garanties te bedenken als er soorten transacties bestaan.

​Enkele garanties in dit verband zijn:

  • Garanties ter afdekking van eigen risico ten behoeve van verzekeraars (bij oa. Captives)
  • EVOA (GRENSOVERSCHRIJDEND AFVALVERVOER)
  • GO-Faciliteit, garanties onder gedeeltelijke Staatsgarantie