De marges in de transportsector zijn zo klein dat bedrijven bij 1 niet betalende klant al in de problemen kunnen komen. Een nieuwe opdrachtgever in het buitenland is natuurlijk mooi, maar wat weet u eigenlijk van dat bedrijf? Hoe staan ze er voor? Euler Hermes helpt u om grip te houden op uw tegoeden.

Als transportondernemer moet u dealen met hele specifieke omstandigheden. Denk aan seizoenspieken, de internationalisering die oprukt en het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. In deze bewegende markt is het aan u om in te spelen op nieuwe kansen. U krijgt te maken met nieuwe landen, markten en producten. Andere manieren van zaken doen vergroten het risico van wanbetaling en disputen over geleverde diensten en de betaling van facturen. 

Toenemende druk vraagt om creativiteit

De ontwikkelingen in de sector gaan razendsnel. Ondernemers zullen lim moeten zijn. De prijsdruk is nog lang niet voorbij. De vraag is dus: waar is elders meerwaarde te halen? Naast de margedruk kampt de transportsector met:

  • een tekort aan geschikte chauffeurs

  • toenemende congestie op de Europese wegen

  • steeds strengere (Europese) milieuregels

Het is de kunst mee te surfen op de golf van de economische groei en ondertussen de juiste innovaties door te voeren.

Zorg dat u op tijd betaald krijgt

De toenemende druk dwingt u als ondernemer om tot het uiterste te gaan. Zorg ervoor dat uw debiteurenbeheer meegroeit. Wegtransport is kapitaalintensief. Te late betaling door (grotere) afnemers is direct voelbaar in de dagelijkse business. Wanbetaling kan de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen en een tekort aan werkkapitaal veroorzaken. Dit risico kunt u afdekken met een kredietverzekering van Euler Hermes.

Ons advies: minimaliseer uw betaalrisico's

Met veel kennis over de transportsector helpen wij ondernemers bij het minimaliseren van betalingsrisico's. Daarbij kunt u rekenen op advies op maat. We zoomen in op uw bedrijf en uw specifieke omstandigheden:

  • Wie zijn uw opdrachtgevers?

  • Welke producten vervoert u?

  • In welke landen?

  • Heeft u te maken met seizoenspieken?

Dankzij in-house expertise bent u zeker van het juiste advies zodat u zich met een gerust hart kunt concentreren op de hoofdzaak: de transportbusiness zelf. Onze kredietverzekeringsexperts inventariseren graag uw handels- en betaalrisico in een vrijblijvend gesprek. Interesse? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer dat u vindt rechts op deze pagina. 

Ja, ik wil meer informatie

bulleWhite