Fraude herkennen én voorkomen

Iedere ondernemer krijgt helaas wel een keer te maken met niet-betalende opdrachtgevers. Soms blijkt dat de opdrachtgever helemaal niet van plan was te betalen. De goederen worden snel doorverkocht en de fraudeur gaat er vandoor met het geld. U kunt fluiten naar uw centen.

Fraude valt te definiëren als: een opzettelijke handeling door één of meer personen, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Euler Hermes stelt in deze whitepaper verschillende aandachtspunten samen om fraude te herkennen en mogelijk te voorkomen. 

Ja, stuur mij de whitepaper

bulleWhite