Klant failliet, wat nu?

Ging één van uw klanten onlangs failliet? Dan kan dit betekenen dat u een afschrijving moet doen vanwege een onbetaalde factuur. Alle bedrijven die leveren op krediet aan zakelijke afnemers kunnen dit risico lopen. Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

Wist u dat meer dan 25% van de faillissementen in Nederland wordt veroorzaakt door een failliete klant?

Voorkom toekomstige afschrijvingen bij het faillissement van een klant

Uw klant gaat failliet, maar u krijgt nog geld van hem? Als het om kleine bedragen gaat, kunt u besluiten het verlies te nemen. Maar wat als deze klant uw bedrijf nog tienduizenden euro’s moet betalen? Dat zou het voorbestaan van uw eigen bedrijf wel eens in gevaar kunnen brengen.Heeft u zich wel eens afgevraagd wat de gevolgen voor uw bedrijf zijn als uw grootste klant failliet gaat? Bij het faillisement van een klant kunt u het volgende doen:

Dien uw vordering in bij de curator van het faillissement

De curator zorgt ervoor dat de bezittingen van het failliette bedrijf verkocht worden. Met de opbrengsten betaalt de curator de gezamenlijke schuldeisers (gedeeltelijk) terug. Het is dus ook mogelijk dat u niets ontvangt. Dit hoort u pas na de afwikkeling van het faillissement.

Retentierecht

Het retentierecht is het recht om een zaak in uw bezit niet af te geven aan de schuldenaar zolang deze de zaak niet heeft betaald. U kunt hierbij denken aan de levering van machine, die u niet in zijn geheel oplevert als de klant nog niet heeft betaald. Neem dit altijd op in uw leveringsvoorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

Voor u als leverancier is een faillissement extra frustrerend. U bent uw spullen kwijt en u kunt in veruit de meeste gevallen ‘fluiten naar uw centen’. U kunt zich tegen een dergelijk scenario indekken door een eigendomsvoorbehoud te bedingen. Dit eigendomsvoorbehoud is een afspraak tussen u en uw afnemer. Heeft uw afnemer de koopprijs nog niet voldaan? Dan behoudt u het eigendom van de door u geleverde goederen. Als de afnemer dan failliet wordt verklaard, kunt u de onbetaald gebleven goederen van de curator terugvorderen. Belangrijk is wel dat de geleverde goederen nog in herkenbare en exact dezelfde vorm bij de afnemer aanwezig zijn. Neem het eigendomsvoorbehoud daarom altijd op in uw algemene voorwaarden.

Kredietverzekering afsluiten

Een kredietverzekering biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant de factuur niet betaalt. Deze verzekering wordt ook wel een debiteurenverzekering genoemd, Zo'n situatie ontstaat doordat uw klant failliet gaat of niet binnen de gestelde termijn betaalt. Een kredietverzekering geeft informatie over de financiële situatie van uw klant, voert incasso en keert uit als uw klant zijn facturen niet betaalt. Als wereldmarktleider hebben wij een kredietverzekering voor bedrijven van elke omvang en in elke sector. Zo voorkomt u toekomstige afschrijvingen door het faillissement van uw klant.

 
 
Gratis Whitepaper
Focus op debiteurenbeheer

9 tips om wanbetaling te voorkomen


Ja, stuur mij een offerte

bulleWhite