HOE WERKT EEN KREDIETVERZEKERING?

Een kredietverzekering biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant zijn facturen niet betaalt. Deze verzekering wordt ook wel een debiteurenverzekering genoemd. Zo'n situatie ontstaat als uw klant failliet gaat of niet binnen de afgesproken termijn betaalt. Als dit om grote bedragen gaat kan het zelfs de continuïteit van uw eigen bedrijf in gevaar brengen.

Het is moeilijk te voorspellen welke afnemers hun facturen niet gaan betalen. Bijna 50 procent van alle wanbetalingen ontstaat bij afnemers met wie een stabiele, langdurige relatie is opgebouwd. Een kredietverzekering biedt hiervoor een goede oplossing: controle van de kredietwaardigheid van uw klanten of prospects vooraf. Incasso bij uitblijven van de betaling en uitkering als u toch schade heeft. We leggen u in onderstaande video uit hoe een kredietverzekering werkt.

 

De belangrijkste stappen in uw kredietverzekering

 

Stap 1 - Kredietlimiet
Voordat u de opdracht met uw klant of prospect aangaat, vraagt u een kredietlimiet aan. Deze limiet geeft aan voor welk bedrag u verzekerd kunt leveren aan deze klant of prospect.

Stap 2 - Order en Factuur
Bij een positieve kredietlimiet levert u de order uit. Daarna verstuurt u de factuur met daarop de factuurdatum en afgesproken betaaltermijn. Als wij op basis van onze informatie geen limiet af kunnen geven dan kunt u deze order niet verzekerd leveren. 

Stap 3 - Achterstalligheid
Heeft uw klant na de vervaldatum niet betaald, dan start de zogenaamde achterstalligheidsperiode. In deze periode herinnert u uw klant regelmatig telefonisch en schriftelijk aan zijn betalingsverplichting. Deze periode is in de regel 60 dagen.

Stap 4 - Dekkingstop
Is een factuur na de achterstalligheidsperiode nog steeds niet betaald? Dan zijn alle nieuwe leveringen niet meer verzekerd. Na deze termijn geldt dus een dekkingsstop voor deze klant. 

Stap 5 - Incasso
Uiterlijk 15 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn draagt u het dossier over aan Euler Hermes. Onze incasso-afdeling gaat dan voor u aan de slag om alsnog de betaling van de factuur te ontvangen.

Stap 6 -Schade
Betaalt uw klant ook na het incassotraject niet of gaat uw klant failliet? Dan keren wij u de schade uit tegen het afgesproken dekkingspercentage.

Welke risico's kan ik nog meer afdekken?

Politiek risico

Als u exporteert kan het voorkomen dat u geen betaling ontvangt, bijvoorbeeld als een direct gevolg van oorlog in het land van uw klant. Het kan ook voorkomen dat een contract door de overheid van het land van de klant wordt geannuleerd. Of dat de overheid voorschriften invoert die im- of export van goederen voorkomt dan wel de overdracht van harde valuta vanuit het land van de koper voorkomt of beperkt. Dit risico heet politiek risico. Via uw kredietverzekering kunt u zich ook beschermen tegen een aantal politieke risico's die betaling kunnen verhinderen of vertragen.

Voorrisico

Levert u maatwerk? Of levert u bijvoorbeeld seizoensgebonden producten? Dan loopt u ook al betaalrisico voordat u de levering van uw goederen (of diensten) heeft afgerond. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht specifiek voor een order. Of u kunt de producten niet meer verkopen omdat ze klantspecifiek zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat de klant van deze order voorafgaand aan de levering failliet gaat. U blijft dan met de producten zitten, maar u heeft al wel kosten gemaakt. Dit specifieke risico heet voorrisico en kunt u op uw kredietverzekeringspolis afdekken. Wij schreven hierover een whitepaper die u gratis kunt downloaden. 

Naast bovenstaande risico's zijn er meer mogelijkheden om uw kredietverzekering in te richten naar de wensen van uw bedrijf. Neem hiervoor contact op met een van onze risico-experts.

 

Een kredietverzekering helpt u veilig en verantwoord zakendoen

Wij helpen bedrijven grip te krijgen op de toekomst. Met de kracht van onze unieke informatie-database kunt u veilig werken aan uw groeiambities. Met een kredietverzekering ontvangt u informatie over de financiële situatie van uw klant, professionele incassoservice en schade-uitkering als uw klant zijn facturen toch niet betaalt. Zo kunt u veilig zakendoen in binnen- en buitenland.​​

Ja, ik wil meer informatie

 
 
Informatie of afspraak?
073 688 99 99