Meer dekking, meer zekerheid 

Soms hebt u méér dekking nodig op afnemers dan onder de bestaande kredietverzekering mogelijk is. Dekking Verhoogd Risico is het antwoord hierop van Euler Hermes. Deze aanvullende dekking is een toevoeging op uw primaire polis.

Deze aanvullende dekking is geschikt voor klanten van de Rabobank met een Debiteurenpolis.

Uw voordelen met Dekking Verhoogd Risico:

  • Meer zekerheid op uw afnemers
  • Flexibel in te zetten op de afnemers van uw keuze
  • Biedt zelfs voor negatief beoordeelde afnemers mogelijkheden
  • Meer gedekte omzet op uw afnemers

U kunt een DVR limiet aanvragen als een primaire kredietlimiet deels wordt afgegeven of als een lopende kredietlimiet deels wordt verlaagd. Een DVR Limiet kan worden aangevraagd tot maximaal 100% van de onderliggende primaire limiet, met een maximum van € 2.500.000.

Heeft u een limiet aangevraagd en is deze in zijn geheel niet afgegeven? Dan kunt u DVR+ aanvragen. De maximale hoogte van een DVR+ limiet is € 50.000.

Een rekenvoorbeeld

Oorspronkelijke limiet
€ 150.000
Limiet verlaagd naar
€ 70.000
Aanvraag limiet
€ 6.000.000
Afgifte limiet
€ 3.000.000
Aanvraag limiet
€ 60.000
Afgifte limiet
€ 0
Maximale DVR limiet
€ 70.000
Maximale DVR limiet
€ 2.500.000
Maximale DVR+ limiet
€ 50.000
Nieuwe primaire limiet
€ 70.000
Primaire limiet
€ 3.000.000
Uw dekking met DVR
€ 140.000
Uw dekking met DVR
€ 5.500.000
Uw dekking met DVR+
€ 50.000

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Edit the webpart to manage this rich text.

Be careful to save your webpart before saving and publishing the page.

Ja, neem contact met mij op