Op deze website kunt u het interview met Jan Koopmans, CFO van Infiniteam.com lezen. Door de inzet van Rabo RisiGo is De Klok Logistics (onderdeel van Infiniteam.com) in 2015 gegtriggerd en heeft zij besloten Rabo Corporate Insurance aan te stellen als broker. Joost Peters, Consultant Rabo Corporate Insurance is op dit moment nauw betrokken bij de uitgebreide risico-inventarisatie bij De Klok Logistics (DKL). We stelden Joost een aantal vragen.

 

 

Joost%20Peters_300px

Hoe lang doen Rabobank & DKL al zaken met elkaar en welke rol heeft de Rabobank in deze relatie?

Vanaf november 2010. Na het faillissement van De Klok heeft rasondernemer Remco Vos dit bedrijf overgenomen. Remco Vos had vanuit zijn vorige bedrijf reeds contact met de Rabobank. Snelheid was geboden en daar speelde de Rabobank goed op in. Rabobank Rijk van Nijmegen heeft binnen 1 week een krediet voor de overname geregeld. Wij streven naar partnership waarbij we DKL willen steunen bij het realiseren van haar doelstellingen.

 

Wanneer is de Rabobank het gesprek aan gegaan over de bedrijfsrisico’s? Was hiervoor een specifieke aanleiding?

Vanaf dag 1 zijn we hierover met elkaar in gesprek en ieder onderhoudsmoment opnieuw komt dit onderwerp aan de orde. De inrichting van risicomanagement is ook onderdeel van de financiële analyse voor de bedrijfsfinancieringen. We zijn van mening dat dit ook hoort bij het strategisch partnership. DKL staat hier ook voor open en ziet zelf ook het belang van goed risicomanagement.

 

Door onze onderscheidende aanpak op het gebied van risicomanagement (Rabo RisiGo) werd DKL in 2015 getriggerd en is Rabo Corporate Insurance aangesteld als broker. Daarvoor was Rabobank Rijk van Nijmegen het aanspreekpunt voor de verzekeringen.

 

Hoe heeft de Rabobank de bedrijfsrisico’s in kaart gebracht?

We brengen momenteel samen met Remco Vos en zijn team de operationele risico’s binnen DKL in beeld en adviseren op het gebied van beheersmaatregelen. Risico’s afdekken door middel van verzekeringen is daar een onderdeel van. We gebruiken hiervoor onze Rabo RisiGo aanpak en blijven daarnaast continu in gesprek over ontwikkelingen. Uiteraard heb je als broker vooraf een bepaald beeld welke risico’s er in ieder geval toe doen, maar de kracht van Rabo RisiGo is dat we samen met de ondernemer de risico’s in beeld brengen waarvan de ondernemer vindt dat ze bepalend kunnen zijn voor de continuïteit en daarmee het behalen van zijn doelstellingen. Het gaat dus al lang niet meer over producten, maar je bent veel meer in gesprek over de ambities van de ondernemer en de risico’s die deze ambities eventueel in de weg kunnen staan.

 

Wat waren de belangrijkste uitkomsten voor het debiteurenrisico?

DKL levert hun dienstverlening aan bijna alle zakelijke klanten op rekening. Daarnaast zijn de marges in de sector dun en heeft de sector het de afgelopen jaren erg moeilijk gehad. Dat er dus een groot risico was voor het bedrijf rondom de debiteuren en de betalingen was al snel duidelijk. Dit risico is al snel afgedekt via een kredietverzekering.

 

DKL was bij de eerste gesprekken met de Rabobank ontevreden over de performance van de toen zittende factormaatschappij. We hebben destijds samen met De Lage Landen (DLL) en Interpolis Kredietverzekeringen (IKV) een pakket ingericht voor de voorfinanciering van de debiteuren en risicobeheersing van de debiteurenportefeuille inclusief de kredietverzekering. DLL voert nu het gehele debiteurenbeheer en als het toch mis gaat is er een vangnet in de vorm van de verzekering. Dit biedt zowel de klant als de Rabobank zekerheden voor de betaal- en debiteurenrisico’s en dus de continuiteit van het bedrijf.

 

Hoe is de samenwerking tussen klant, Rabobank en Euler Hermes?

Er is sprake van een actieve samenwerking. Vorig jaar ben ik persoonlijk betrokken geweest om de overgang van IKV naar Euler Hermes te begeleiden. DKL was in de beginperiode kritisch op de performance van IKV (nu Euler Hermes). Dit is echter goed opgepakt en door de korte lijnen met Euler Hermes en vaste contactpersonen worden vragen snel beantwoord en eventuele uitdagingen snel opgepakt. Ook is de overgang van IKV naar Euler goed verlopen. Dit heeft DKL zelfs nog wat voordelen opgeleverd. Je kan hierbij dus wel spreken van een mooie en intensieve samenwerking tussen bank, verzekeraar en klant.

 

Hoe zie jij de toekomst van de transportsector?

Voor 2016 verwacht de Rabobank een verdere volumegroei van 2,5% in het wegtransport. De groei komt niet alleen uit exportgerelateerde sectoren, zoals industrie en groothandel. Ook de binnenlandse vraag naar transport is gestegen door stijgend consumentenvertrouwen, een verbeterde woningmarkt en toenemende koopkracht. De trend in de sector is optimalisatie: meer doen met minder. Van de sterke groei in e-commerce profiteren koeriersbedrijven en logistieke dienstverleners en transporteurs die gericht zijn op fijnmazige distributie.

 

Ondanks de goede vooruitzichten staat de sector voor enkele grote uitdagingen. Denk hierbij aan schaalvergroting, veranderingen in de supply chain door de opkomst van e-commerce en 3D-printen en een (kwantitatieve én kwalitatieve) mismatch van personeel. De verwachting is een verdere professionaliseringsslag in de sector met kansen voor logistiek dienstverleners en vervoerders die in staat zijn hun klant te ontzorgen door integratie in de logistieke keten.

Direct contact met ons speciale Rabobank team