Een kredietverzekering biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant in gebreke blijft bij het betalen van zijn facturen. Deze verzekering wordt ook wel een debiteurenverzekering genoemd. Zo'n situatie ontstaat doordat uw klant failliet gaat of niet binnen de gestelde termijn betaalt. Als dit om grote bedragen gaat kan het zelfs de continuïteit van het eigen bedrijf in gevaar brengen.HOE WERKT EEN KREDIETVERZEKERING?

Het is moeilijk te voorspellen welke afnemers hun facturen niet gaan betalen. Bijna 50 procent van alle wanbetalingen ontstaat bij afnemers met wie een stabiele, langdurige relatie is opgebouwd. Een kredietverzekering biedt hiervoor een goede oplossing: controle kredietwaardigheid van uw afnemer vooraf, incasso bij uitblijven betaling en dekking als u schade heeft.

kredietverzekering proces

Stap 1 - Limiet
Voordat u de opdracht met uw afnemer aangaat, vraagt u een limiet aan. De limiet geeft aan voor welk bedrag u verzekerd kunt leveren aan deze afnemer.

Stap 2 - Order en Factuur
Bij een positieve kredietlimiet levert u de order uit. Daarna verstuurt u de factuur met daarop de afgesproken factuurdatum en vervaldatum. Als wij op basis van onze informatie geen limiet af kunnen geven dan kunt u deze order niet verzekerd leveren. 

Stap 3 - Achterstalligheidstermijn
Heeft uw afnemer na de vervaldatum niet betaald, dan start de zogenaamde achterstalligheidsperiode. In deze periode maant u uw debiteuren regelmatig telefonisch en schriftelijk aan. Deze periode is in de regel 60 dagen.

Stap 4 - Dekkingstop
Is een factuur na de achterstalligheidsperiode nog steeds niet betaald? Dan zijn alle nieuwe leveringen niet meer verzekerd. Na deze termijn geldt dus een dekkingsstop. 

Stap 5 - Incasso
Uiterlijk 15 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn draagt u het dossier over aan Euler Hermes. Onze incasso-afdeling gaat dan voor u aan de slag om alsnog de betaling van de factuur te ontvangen.

Stap 6 -Schade
Betaalt uw klant ook na het incassotraject niet of gaat de klant failliet? Dan keren wij u de schade uit tegen het afgesproken dekkingspercentage.

WIE GEBRUIKT EEN KREDIETVERZEKERING?

Elk bedrijf dat op op krediet levert kan profiteren van een kredietverzekering. De klanten van Euler Hermes variëren in omvang van MKB-bedrijven tot grote multinationals. Bedrijven uit allerlei sectoren, zowel zakelijke dienstverleners als bedrijven die goederen verhandelen, maken gebruik van een kredietverzekering. Enkele kenmerken zijn:

  • U start met exporteren of heeft veel afnemers in het buitenland

  • Uw bedrijf of branche hanteert kleine marges

  • Concentratie van afnemers in uw portefeuille

  • Uw bedrijf groeit snel en neemt grote orders aan

  • U heeft regelmatig te maken met afschrijving door onbetaalde facturen

>> Bekijk hier de 10 belangrijkste redenen om het risico op wanbetaling af te dekken

WELKE RISICO'S KAN IK NOG MEER AFDEKKEN?

1. Politiek risico

Als u exporteert kan het voorkomen dat u geen betaling ontvangt als een direct gevolg van oorlog in het land van de afnemer. Het kan ook voorkomen dat een contract door de overheid van het land van de afnemer wordt geannuleerd. Of dat de overheid voorschriften invoert die im- of export van goederen voorkomen dan wel de overdracht van harde valuta vanuit het land van de koper voorkomt of beperkt. Dit risico heet politiek risico. Via uw kredietverzekering kunt u zich ook beschermen tegen een aantal politieke risico's die betaling kunnen verhinderen of vertragen.

2. Voorrisico

Levert u maatwerk? Of levert u bijvoorbeeld seizoensgebonden producten? Dan loopt uw ook al risico voordat u de levering van uw goederen (of diensten) heeft afgerond. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht specifiek voor een order. Of u kunt de producten niet meer verkopen omdat ze klantspecifiek zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat de afnemer van deze order voorafgaand aan de levering failliet gaat. U blijft dan met de producten zitten, maar u heeft al wel kosten gemaakt. Dit specifieke risico heet voorrisico en kunt u op uw kredietverzekeringspolis afdekken. Wij schreven hierover een whitepaper die u gratis kunt downloaden. 

Naast bovenstaande risico's zijn er meer mogelijkheden om uw kredietverzekering in te richten naar de wensen van uw bedrijf. Neem hiervoor contact op met een van onze risico-experts.

Daarom kiest u voor
Euler Hermes
Natures%20pride%20105x105"Euler Hermes is een belangrijke partner voor ons debiteurenbeheer. Ze schakelen heel snel. Naast prijs en dekking is ook het goede gevoel heel belangrijk."


Offerte aanvragen