Hoe werkt een kredietverzekering

Informatie, Incasso en Schade-uitkering

 

 

Een kredietverzekering biedt uw bedrijf bescherming wanneer uw klant in gebreke blijft bij het betalen van zijn facturen. Deze verzekering wordt ook wel een debiteurenverzekering genoemd, Zo'n situatie ontstaat doordat uw klant failliet gaat of niet binnen de gestelde termijn betaalt. Als dit om grote bedragen gaat kan het zelfs de continuïteit van het eigen bedrijf in gevaar brengen.


Hoe werkt een kredietverzekering?

Het is moeilijk te voorspellen welke afnemers hun facturen niet gaan betalen. Bijna 50 procent van alle wanbetalingen ontstaat bij afnemers met wie een stabiele, langdurige relatie is opgebouwd. Een kredietverzekering biedt hiervoor een goede oplossing.


Proces Debiteurenbeheer met EH.jpg

Stap 1 - Limiet

Voordat u de opdracht met uw afnemer aangaat, vraagt u een limiet aan. U gaat hierbij uit van het maximaal openstaand saldo op deze afnemer. De limiet geeft aan voor welk bedrag u verzekerd kunt leveren aan deze afnemer.
 
Stap 2 - Order en Factuur
Bij een positieve kredietlimiet levert u de order uit en verstuurt u de factuur met daarop de afgesproken factuurdatum en vervaldatum. Als wij op basis van onze informatie geen limiet af kunnen geven dan kunt u deze order niet verzekerd leveren. Het staat u natuurlijk vrij om de order voor eigen risico toch uit te leveren.
 
Stap 3 - Achterstalligheidstermijn
Heeft uw afnemer na de vervaldatum niet betaald, dan start de zogenaamde achterstalligheidsperiode. In deze periode maant u uw debiteuren regelmatig telefonisch en schriftelijk aan. Deze periode is in de regel 60 dagen.

Stap 4 - Dekkingstop
Is een factuur na de achterstalligheidsperiode nog steeds niet betaald? Dan zijn alle nieuwe leveringen niet meer verzekerd. Na deze termijn geldt dus een dekkingsstop. U kunt dan wel blijven leveren aan uw afnemer, maar deze levering valt niet meer onder de dekking van uw verzekering.

Stap 5 - Incasso
Uiterlijk 15 dagen na het verstrijken van de achterstalligheidstermijn draagt u het dossier over aan Euler Hermes. Onze incasso-afdeling gaat dan voor u aan de slag om alsnog de betaling van de factuur te ontvangen.

Stap 6 - Schade
Betaalt uw klant ook na het incassotraject niet of gaat de klant failliet, dan keren wij u de schade uit tegen het afgesproken dekkingspercentage.

Wie gebruikt een kredietverzekering?

Elk bedrijf dat op op krediet levert kan profiteren van een kredietverzekering. De klanten van Euler Hermes variëren in omvang van MKB-bedrijven tot grote multinationals. Bedrijven uit allerlei sectoren, zowel zakelijke dienstverleners als bedrijven die goederen verhandelen, maken gebruik van een kredietverzekering.


Bekijk hier de 10 belangrijkste redenen om het risico op wanbetaling af te dekken.

Welke risico's kan ik nog meer afdekken?


Politiek risico

Als u exporteert kan het voorkomen dat u geen betaling ontvangt als een direct gevolg van oorlog in het land van de afnemer. Het kan ook voorkomen dat een contract door de overheid van het land van de afnemer wordt geannuleerd. Of dat de overheid voorschriften invoert die im- of export van goederen voorkomen dan wel de overdracht van harde valuta vanuit het land van de koper voorkomt of beperkt. Dit risico heet politiek risico. Via uw kredietverzekering kunt u zich ook beschermen tegen een aantal politieke risico's die betaling kunnen verhinderen of vertragen.


Voorrisico

Levert u maatwerk? Of levert u bijvoorbeeld seizoensgebonden producten? Dan loopt uw ook al risico voordat u de levering van uw goederen (of diensten) heeft afgerond. U heeft bijvoorbeeld al materiaal ingekocht specifiek voor een order. Of u kunt de producten niet meer verkopen omdat ze klantspecifiek zijn gemaakt. Het kan voorkomen dat de afnemer van deze order voorafgaand aan de levering failliet gaat. U blijft dan met de producten zitten, maar u heeft al wel kosten gemaakt. Dit specifieke risico heet voorrisico en kunt u op uw kredietverzekeringspolis afdekken. Download hier onze whitepaper 'Voorrisico - Zo werkt het'.

Naast bovenstaande risico's zijn er meer mogelijkheden om uw kredietverzekering in te richten naar de wensen van uw bedrijf. Neem hiervoor contact op met een van onze risico-experts.


Hoeveel kost een kredietverzekering?

Voor de meest gangbare polis wordt de premie berekend als een percentage van uw omzet. Gewoonlijk is dit percentage minder dan 1% van de omzet van uw bedrijf. Het percentage is onder andere afhankelijk van de handelsgeschiedenis en historische debiteurenverliezen van uw bedrijf, uw handelssector en uw klantenbestand. 


Wanneer een politieke risicodekking of voorrisico is inbegrepen, kan de premie hoger zijn. Gezien het feit dat oninbare vorderingen gemiddeld zo'n 0,7% van de omzet bedragen, zal het merendeel van de bedrijven een kredietverzekering zeer kosteneffectief vinden, nog afgezien van alle andere voordelen op het gebied van verkoop.


 

     

 

     

 

     
    Wilt u het échte verhaal horen?
     
     
     
    Onze klanten vertellen graag hoe een kredietverzekering helpt in het veilig zakendoen en groeiambities waar te maken.