De kosten voor een kredietverzekering zijn niet onbelangrijk. Deze kosten zijn afhankelijk van een aantal gegevens en omstandigheden die invloed hebben op het te verzekeren risico. Deze factoren en uw wensen bepalen de uiteindelijke prijs.

ZO KOMT DE PRIJS VAN UW KREDIETVERZEKERING TOT STAND

Voor de meest gangbare polis berekenen wij de premie als een percentage van uw omzet. Daarnaast betaalt u limietkosten voor elke limiet die u aanvraagt. Gewoonlijk is het percentage minder dan 1% van de omzet van uw bedrijf. Het percentage is onder andere afhankelijk van de volgende factoren:

  • Omzet van uw bedrijf

  • Spreiding van het risico (het aantal debiteuren, de verdeling over de verschillende landen, branche waartoe uw bedrijf en afnemers behoren)

  • Afgesproken levertijd en betalingsvoorwaarden

  • Afdekken aanvullend risico, zoals politiek risico of voorrisico

  • Gedekte percentage in de kredietverzekeringspolis

 Gezien het feit dat oninbare vorderingen gemiddeld zo'n 0,7% van de omzet bedragen, is een kredietverzekering zeer kosteneffectief, nog afgezien van alle andere voordelen op het gebied van verkoop.

WILT U EXACT WETEN WAT EEN KREDIETVERZEKERING KOST?

Dan gaan wij graag met u in gesprek over uw bedrijf en uw wensen. Vraag direct een offerte aan of vul het contactfomulier hieronder in voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Meer informatie over de mogelijkheden

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf als uw grootste klant failliet gaat?
Onze kredietverzekering beschermt u tegen handels- en betaalrisico's.
Bel 073 688 96 76