Wat kost een kredietverzekering

 

 

De kosten voor een kredietverzekering zijn niet onbelangrijk. Deze kosten zijn afhankelijk van een aantal gegevens en omstandigheden die invloed hebben op het te verzekeren risico. Deze factoren en uw wensen bepalen de uiteindelijke prijs.

ZO KOMT DE PRIJS VAN UW KREDIETVERZEKERING TOT STAND

Voor de meest gangbare polis berekenen wij de premie als een percentage van uw omzet. Daarnaast betaalt u limietkosten voor elke limiet die u aanvraagt. Gewoonlijk is het percentage minder dan 1% van de omzet van uw bedrijf. Het percentage is onder andere afhankelijk van:

 • de vorm van de kredietverzekering;
 • uw omzet;
 • de spreiding van het risico (het aantal debiteuren, de verdeling over de verschillende landen);
 • de afgesproken levertijd en betalingsvoorwaarden;
 • de financiële beoordeling van uw debiteuren;
 • de branche waartoe uw bedrijf en uw afnemers behoren;
 • de landen waarin uw debiteuren zijn gevestigd;
 • afdekken aanvullend risico, zoals politiek risico of voorrisico;
 • het gedekte percentage in de kredietverzekeringspolis.


Gezien het feit dat oninbare vorderingen gemiddeld zo'n 0,7% van de omzet bedragen, is een kredietverzekering zeer kosteneffectief, nog afgezien van alle andere voordelen op het gebied van verkoop.


Wilt u exact weten wat een kredietverzekering kost?

Dan gaan wij graag met u in gesprek over uw bedrijf en uw wensen. Vraag direct een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.
 

 

     

 

     

 

     
  Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf als uw grootste klant failliet gaat?
  Onze kredietverzekering beschermt u tegen handels- en betaalrisico's.
  Bel 073 688 96 76