Kredietwaardigheid checken

Met onze gratis klantencheck krijg je snel inzicht in de kredietwaardigheid van 3 klanten of prospects. Zo kan je beter inschatten of deze klanten jouw facturen nu en in de toekomst betalen. 
Vul onderstaand formulier in en wij sturen de check naar jouw mailbox.

Wat is de kredietwaardigheid van jouw klanten?

Focus op groei en het binnenhalen van nieuwe klanten is een goede eigenschap voor een ondernemer.  Als je jouw klantenportefeuille uitbreidt is het wel fijn als jouw klanten de facturen betalen. Dan hou jij jouw liquiditeit op orde voor investering en groei.  Check voordat je zakendoet altijd de kredietwaardigheid van jouw klanten. Nu bij ons voor 3 klanten of prospects helemaal gratis!

Doe de gratis klantencheck!

Vul onderstaand formulier in en wij sturen de check naar jouw mailbox.

​ ​
​ ​

Hoe check ik de kredietwaardigheid van mijn klant?

Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. Er zijn een aantal factoren die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen:

  1. De solvabiliteit van het bedrijf
    Deze ratio geeft aan of een bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het totale vermogen schuld is en welk deel eigen vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe beter de solvabiliteitsratio van het bedrijf is en dus ook hoe beter de kredietwaardigheid.
  2. De liquiditeit.
    Een tweede belangrijke peiler is om te kijken of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel leveranciers die betaald moeten worden met een lange betaaltermijn, of zijn er bijna geen liquide middelen? Dan kan de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar komen. Als één van de leveranciers zijn of haar vorderingen gaat opeisen, dan kan het bedrijf daar niet aan voldoen. Dit heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van een bedrijf. 
  3. De omzet en winstgevendheid.
    Ook deze gegevens neem je mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe meer winst een bedrijf maakt, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.

Welke bronnen kan ik gebruiken om de kredietwaardigheid te controleren?

Je kan gebruik maken van de informatie van de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel (KvK) heeft veel informatie die je kan helpen de kredietwaardigheid van een klant te checken. Belangrijke voorwaarde is wel, dat deze klant een rechtspersoon is. Een rechtspersoon is namelijk verplicht om een aantal (financiële) gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gevens kan je tegen een kleine betaling downloaden als je geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel. 

Ook het internet kan je helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Je kan ook gebruik maken van derde partijen, zoals een handelsinformatiebureau. Ook wij kunnen je helpen. Onze uitgebreide informatie database bevat informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kan je met een goed gevoel besluiten tegen welke voorwaarden je met jouw klanten zaken wilt doen.

Kies je liever voor zekerheid?

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.