Covid-19 updates en nieuws

Updates & nieuws over Covid-19

 

 

Voor onze dienstverlening verzamelen en beschikken wij over veel up-to-date informatie over bedrijven in binnen- en buitenland. Deze informatie gebruiken wij om de kredietwaardigheid van bedrijven te bepalen. Onder andere op basis hiervan stellen wij de limiet vast op een klant. Een limiet is het bedrag waarvoor wij vinden dat het verantwoord is om op rekening te leveren aan deze klant. En het bedrag waarvoor je binnen de kredietverzekering gedekt bent, als een klant zijn facturen niet meer kan betalen. 

Door de coronacrisis is de kredietwaardigheid van verschillende bedrijven negatief veranderd. Ondanks de verslechtering in de macro-economische situatie willen wij aan onze verplichtingen blijven voldoen. We willen limieten zoveel mogelijk behouden en afgeven om zo de handel gaande te houden en non-betaling af te dekken. Reden voor ons en de andere kredietverzekeraars om bij het ministerie van Financiën aan te kloppen met de boodschap dat het verstandig zou zijn als de Staat als herverzekeraar gaat optreden. Alleen dan kunnen wij zoveel als mogelijk de limieten intact laten of zelfs herstellen naar pre-corona niveau.

Simpel vertaald betekent het dat een groot deel van ons kredietrisico bij de Staat komt te liggen. Wij blijven wel de polissen uitgeven en de risico's en limieten monitoren, maar de staat neemt (een groot deel) van het risico over. Deze publiek-private samenwerking is in het belang van de Nederlandse economie en werkgelegenheid. De Europese commissie heeft bepaald dat Euler Hermes 10% van het risico niet kan overdragen aan de Staat en deze dus nog steeds zelf moet dragen. Om die reden kunnen wij niet alle limieten afgeven of herstellen. De Nederlandse Staat en Euler Hermes hebben hierover duidelijke 'Risk Underwriting Guidelines' afgesproken. Dit zijn de regels om het risico in te schatten en bepalen.
De Nederlandse staatssteunregeling loopt voor leveringen van 1 januari tot en met 31 december 2020. In september vindt een evaluatie plaats. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt besloten of de overheidssteun zal worden verlengd met 3 maanden.
De Nederlandse staatssteunregeling is van toepassing op zowel onze Nederlandse verzekerden als buitenlandse (mede)verzekerden, die vallen onder de Nederlandse polis.

We volgen altijd de afspraken die zijn gemaakt met de overheid. Aan de basis houdt dit in dat bedrijven die solvabel waren voor de coronacrisis worden gesteund. Het kan zijn dat wij risico's toch anders beoordelen, bijvoorbeeld op basis van cijfers van 2019 of tussentijdse cijfers, waardoor wij moeten beslissen om een lagere limiet of zelfs geen limiet af te geven.

We gebruiken zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordelingscriteria. We kijken bijvoorbeeld naar de financiële gegevens van een bedrijf zoals de schuldgraad, cashflow, enz. Zowel op dit moment als voor de coronacrisis. We kijken ook naar management, strategie en mogelijke connecties met andere bedrijven. Een connectie met een faillissement of met een bedrijf in moeilijkheden is soms een voorbode van betalingsproblemen. Daarnaast volgen we de economische situatie in binnen- en buitenland op de voet. Op deze website kun je analyses van onze economen raadplegen. Deze worden ook regelmatig gedeeld via onze social-mediakanalen, zoals LinkedIn.

De Nederlandse staatssteunregeling is van toepassing op zowel Nederlandse als buitenlandse afnemers, van Nederlandse verzekerden en buitenlandse (mede)verzekerden, die vallen onder de Nederlandse polis.

Wat betekent Covid-19 voor Europese MKB'ers

Meer dan 13.000 MKB'ers en middelgrote bedrijven in de zes grootste landen van de eurozone zouden failliet kunnen gaan na een aanhoudend lage winstgevendheid en omzetgroei. Welke sectoren lopen het meeste risico? Ana Boata, hoofd macro-economisch onderzoek bij Euler Hermes, legt uit.

 

BeKijk de presentatie van Ana Boata over de impact van Covid-19 op Europese MKB'ers

Welke impact heeft Covid-19 op de wereldwijde handel?

Gaat de Covid-19-crisis in 2020 een wereldwijde handelsrecessie veroorzaken? Georges Dib, econoom bij Euler Hermes, vertelt zijn visie in
onderstaande video.
 

Bekijk de video wat Covid-19 betekent voor de wereldwijde economie
evolutiom-image -3,3%
Groeiverwachting BBP
wereldwijd voor 2020

-15%
Verwachte daling van de wereldhandel in
goederen en diensten in 2020 (volume)
Wereldwijde handelsverliezen  
65 miljoen
Werkenemers in de EU die sociale bijstand nodig
hebben door Covid-19
gerelateerde maatregelen

13 000
Bedrijven in de Eurozone die risico
lopen failliet te gaan, met een geschatte gemiddelde omzet van
40 miljoen euro per bedrijf

+20%
Voorspelling van de stijging van het aantal wereldwijde faillissementen in 2020 (+ 25% in de VS, + 15% in China en  + 19% in Europa)

Kies voor zekerheid

Zeker in deze tijd is het belangrijk om als ondernemer de kasstroom van jouw bedrijf te bewaken.  Zo voorkom je geldtekort waardoor de continuïteit op het spel komt te staan. Een belangrijk instrument hiervoor is jouw debiteurenbeheer. Want als klanten niet betalen, heeft dit grote impact op jouw liquiditeit. Met alle gevolgen vandien.

Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.