Covid-19 updates en nieuws

Updates & nieuws over Covid-19

 

 

Wat betekent Covid-19 voor Europese MKB'ers

Meer dan 13.000 MKB'ers en middelgrote bedrijven in de zes grootste landen van de eurozone zouden failliet kunnen gaan na een aanhoudend lage winstgevendheid en omzetgroei. Welke sectoren lopen het meeste risico? Ana Boata, hoofd macro-economisch onderzoek bij Euler Hermes, legt uit.

 

BeKijk de presentatie van Ana Boata over de impact van Covid-19 op Europese MKB'ers

Welke impact heeft Covid-19 op de wereldwijde handel?

Gaat de Covid-19-crisis in 2020 een wereldwijde handelsrecessie veroorzaken? Georges Dib, econoom bij Euler Hermes, vertelt zijn visie in
onderstaande video.
 

Bekijk de video wat Covid-19 betekent voor de wereldwijde economie
evolutiom-image -3,3%
Groeiverwachting BBP
wereldwijd voor 2020

-15%
Verwachte daling van de wereldhandel in
goederen en diensten in 2020 (volume)
Wereldwijde handelsverliezen  
65 miljoen
Werkenemers in de EU die sociale bijstand nodig
hebben door Covid-19
gerelateerde maatregelen

13 000
Bedrijven in de Eurozone die risico
lopen failliet te gaan, met een geschatte gemiddelde omzet van
40 miljoen euro per bedrijf

+20%
Voorspelling van de stijging van het aantal wereldwijde faillissementen in 2020 (+ 25% in de VS, + 15% in China en  + 19% in Europa)

Kies voor zekerheid

Zeker in deze tijd is het belangrijk om als ondernemer de kasstroom van jouw bedrijf te bewaken.  Zo voorkom je geldtekort waardoor de continuïteit op het spel komt te staan. Een belangrijk instrument hiervoor is jouw debiteurenbeheer. Want als klanten niet betalen, heeft dit grote impact op jouw liquiditeit. Met alle gevolgen vandien.

Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.