Garanties voor (inter­nationale) handel

Zekerheid bij contracten voor u en uw klanten

Neem contact op

Nationaal en internationaal groeien met onze garanties

Globalisering heeft voor veel bedrijven geleid tot mogelijkheden om nieuwe markten te betreden. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Het zekerstellen van exportcontracten vereist slim financieel en credit management.  Als u internationaal zakendoet, bewijst een namens u afgegeven garantie dat u uw contractuele verplichtingen kunt nakomen.  Kunt u hier niet meer aan voldoen, dan is uw klant of een andere begunstigde in staat de door haar geleden schade te verhalen door middel van het claimen van de garantie.

Wij stemmen uw garanties af op de lokale wet-en regelgeving ter ondersteuning van uw bedrijf.

Gebruik onze garanties om uw internationale groei te realiseren

FLEXIBEL

Uw aanbod is aantrekkelijker voor klanten. Kies uit standaard of speciale voorwaarden zodat u en uw klant de garantie krijgen die aan beide behoeften voldoet.

ERVAREN

Bied uw klant een financiële zekerheid om goederen of diensten te leveren zoals contractueel afgesproken. We zijn geaccrediteerd als algemene garantiesteller voor douane- en belastinggaranties.

BETROUWBAAR

Kies uit een breed scala aan garanties voor de gehele duur van het contract, ondersteund door onze wereldwijde netwerk en AA score van Standard & Poor’s.

Wij kunnen u helpen met alle type garanties. Neem vandaag nog contact op voor meer informatie of een offerte.

Neem contact op

Globalisering heeft voor veel bedrijven geleid tot mogelijkheden om nieuwe markten te ontdekken en nieuwe klanten te bereiken. De uitdagingen van de internationale handel worden steeds complexer als u meer en vreemde markten betreedt. Het zekerstellen van exportcontracten vereist slim financieel management en inzicht in credit management. Garanties voor bouw en installiebedrijven zijn een bekend fenomeen. Namens u afgegeven, internationalegaranties zijn essentieel. Hiermee bewijst u dat u uw contractuele verplichtingen kunt nakomen, en zo nieuwe klanten geruststelt. Onze garanties zijn door onze AA score van Standard & Poor's beter dan de meeste bankgaranties en bieden meer flexibiliteit. Voor maximale voordelen zorgen wij ervoor dat onze garanties voldoen aan lokale wet-en regelgeving waarmee wij uw businessplannen ondersteunen.