Afsluiten van openbare contracten

Vind de juiste garantie Neem contact op

Geaccepteerde garanties voor aanbestedingen en overheidscontracten

Weten hoe garanties worden gebruikt, is van cruciaal belang voor elk bedrijf dat wil werken met de openbare sector, vooral bij bouwprojecten. De risico’s –  zeker als u werkt in het buitenland – zijn altijd hoog. Vele projecten worden beïnvloed door onvoorziene gebeurtenissen, van het weer , niet-nakoming van een leverancier tot aan vertragingen bij de levering van essentiële materialen.

Een garantie geeft alle partijen zekerheid

Het doel van een garantie is zekerheid te bieden voor de financiële aspecten van het contract zodat alle partijen gerustgesteld zijn en het project volgens afspraak voltooien.  Een uitvoeringsgarantie wordt verstrekt door de u (als aannemer) aan de opdrachtgever, en dekt de schade die uw klant kan lijden als u uw verplichtingen van de deal niet nakomt. Een betalingsgarantie beschermt werknemers, materiaalleveranciers en onderaannemers tegen non-betaling. Beide soorten garanties zijn essentieel om openbare contracten binnen te halen.

Ook kunt u andere soorten garanties gebruiken om uw bedrijf te helpen bij het verkrijgen en profiteren van grote contracten met de openbare sector. Zo garandeert een vooruitbetalingsgarantie het geld dat de aannemer heeft betaald voordat het werk begint. Een bereidverklaring beschermt de projecteigenaar als de verplichtingen van de offerte of aanbesteding niet worden nagekomen. Bij vele contracten in de openbare sector kunnen deze garanties wettelijk verplicht zijn.

Maak gebruik van onze flexibiliteit en internationaal netwerk

Wij hebben wereldwijd ervaring met garanties voor de bouw, productie en andere branches waar wordt gewerkt met openbare aanbestedingen. Omdat wij de dynamiek van de handel en de finesses van garantiemanagement overal ter wereld begrijpen, kunnen wij overeenkomsten opstellen die speciaal op uw behoeften zijn afgestemd.

Verander onzekerheid in zekerheid

Neem contact op Vind de juiste garantie

Werken met de overheidssector zorgt voor nieuwe financiële uitdagingen voor aannemers en leveranciers. In veel gevallen, vooral bij grote projecten, moet u werken met andere organisaties. Wij kunnen u helpen successvolle samenwerkingsverbanden op te bouwen zodat u deze contracten kunnen binnenhalen. Met onze borgstellingen en garanties, die hoog worden gewaardeerd vanwege een AA score van Standard & Poor’s, kunt u uw financiële risico's beheersen. Wij kunnen uw aanbestedingsteam ook helpen met het analyseren van risico's zodat de garantiedekking die u biedt, geschikt is voor elk contract en voldoet aan de eisen van de klant uit de openbare sector. De experts in ons wereldwijde kantorennetwerk beschikken over grondige kennis en ervaring van lokale omstandigheden en wet- en regelgeving, zodat u op elke markt met vertrouwen kunt medingen voor nieuwe contracten.