Nieuwsberichten Euler Hermes Nederland

Mkb: omzet stijgt, winstgroei vlakt af

De groei van de winst van mkb-bedrijven daalde vorig jaar met bijna een kwart. De omzet van het mkb groeide wel door. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsorganisatie SRA. Gemiddeld steeg de omzet met 8% (tegen 7,4% in 2016). De winstgroei nam af van ruim 20% (2016) naar 15,5%.

Belasting op arbeid: Nederland in de middenmoot

Het verschil tussen het netto-inkomen dat een werknemer ontvangt en het brutobedrag aan loonkosten is veel te groot. Dat vinden veel werknemers en werkgevers. In vergelijking met andere ontwikkelde landen valt dat verschil best mee, zo blijkt uit recent onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Bouw worstelt met kosten personeel en materialen

Het faillissement van de middelgrote aannemer Moonen uit ’s-Hertogenbosch bewijst de spagaat waarin de bouwsector verkeert. Aan de ene kant een sterke vraag vanuit de markt, aan de andere kant de worsteling met de gestegen kosten van personeel en materialen.

Export naar landen buiten EU groeit hardst

De waarde van de Nederlandse goederenexport groeide in 2017 met 10% (tot 43,5 miljard euro). De export naar landen buiten de EU groeit dubbel zo sterk als de export naar EU-landen. Vooral naar Zuid-Korea en Rusland nam de export relatief sterk toe. Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

2018: kansen en risico’s per sector in vogelvlucht

Wat zijn de wereldwijde trends, de kansen en de risico’s per sector? Onze researchafdeling publiceerde een update voor 15 sectoren. In dit artikel vindt u de belangrijkste highlights en de links naar de achterliggende sectorrapporten.

25% nota's pas na 88 dagen betaald

1 op de 4 bedrijven wereldwijd moet minstens 88 dagen wachten voordat ze hun nota’s betaald krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

Duizenden Chinese staatsbedrijven staan op omvallen

Van alle staatsbedrijven in de wereld zijn die van China het meest riskant en wankel. Duizenden staatsbedrijven staan op omvallen. Euler Hermes onderzocht de stabiliteit van staatsbedrijven wereldwijd.

1-9 out of 9 results

Grensoverschrijdende handel, inclusief export en import, is de belangrijkste motor van de wereldeconomie.   Euler Hermes biedt up-to-date publicaties om onze klanten op de hoogte te houden van de beste zakelijke kansen op hun gebied en over de hele wereld. Wij publiceren regelmatig over zaken als internationale handelsovereenkomsten, toeleveringsketens, kasstromen, handelsfinanciering en de impact van protectionisme en faillissementen wereldwijd. Onze economen geven u de nieuwste inzichten en meningen over een verscheidenheid aan economische trends en in verschillende sectoren over onderwerpen variërend van de crisis in de eurozone en de Brexit tot nieuwe mondiale handelsroutes die leiden to nieuwe risico's en kansen.