Nieuwsberichten Euler Hermes Nederland

Groei export metaalsector vlakt af

Uit de Economische Barometer van de Metaalunie blijkt dat de groei van het derde kwartaal is afgezwakt in vergelijking met de kwartalen daarvoor.

Solar onder druk

De omzetgroei in de energiesector laat een spagaat zien. Terwijl de omzet van de olie- en gassector piekt, stagneert de omzet van schone zonne-energie (solar).

UWV: Vrouwen in deeltijdbanen extra laten werken

Steeds meer bedrijven kampen met personeelstekort. Om dat op te lossen adviseert het UWV deze bedrijven om vrouwen in deeltijddienst te verleiden om meer uren te gaan werken. Volgens het UWV moeten bedrijven daarvoor wel de arbeidsvoorwaarden verbeteren.

Nieuwe Arbowet: flinke lastenverzwaring

De nieuwe Arbowet verplicht ondernemers sinds juli om preventieve maatregelen te nemen om uitval van personeel tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven hier niet goed raad mee weten.

China investeert 4 keer meer in Europa dan Europa in China

De Chinese investeringen in Europa zijn de afgelopen 5 jaar explosief gestegen. China investeerde sinds 2014 vier keer meer in Europa dan Europa in China, zo blijkt uit eigen onderzoek van Euler Hermes. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn ‘doelwit’ van de Chinese investeerders.

Grote faillissementen nemen verder toe

Het aantal grote bedrijven ( > € 50 miljoen omzet) dat wereldwijd failliet ging, is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gestegen. Deze verdere verslechtering baart kredietverzekeraar Euler Hermes zorgen. Vooral ook vanwege de gevolgen voor de toeleveranciers van de grote failliete bedrijven. In West-Europa is de situatie het zorgelijkst.

Agrifood blijft onverminderd sterk

Uit de sectorrapportage die Euler Hermes onlangs publiceerde over Agrifood, blijkt dat de sector onverminderd sterk blijft presteren. Qua risk-rating scoort alleen de Farma-sector beter. Al zijn er wel enkele ontwikkelingen die de voortdurende groei kunnen drukken.

Steeds meer arbeidsmigranten nodig

Bijna 5% van alle banen in ons land worden ingevuld door werkkrachten uit Midden- en Oost-Europa. Samen goed voor €11 miljard van het bruto nationaal product. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

1-10 van 63 resultaten

Grensoverschrijdende handel, inclusief export en import, is de belangrijkste motor van de wereldeconomie.   Euler Hermes biedt up-to-date publicaties om onze klanten op de hoogte te houden van de beste zakelijke kansen op hun gebied en over de hele wereld. Wij publiceren regelmatig over zaken als internationale handelsovereenkomsten, toeleveringsketens, kasstromen, handelsfinanciering en de impact van protectionisme en faillissementen wereldwijd. Onze economen geven u de nieuwste inzichten en meningen over een verscheidenheid aan economische trends en in verschillende sectoren over onderwerpen variërend van de crisis in de eurozone en de Brexit tot nieuwe mondiale handelsroutes die leiden to nieuwe risico's en kansen.