Nieuwsberichten Euler Hermes Nederland

Groei bouwsector slaat om

De bouw heeft zijn piek bereikt. Na tien jaar groei staat de wereldwijde bouw op een keerpunt.

Zwakte in Europa tijdelijk

Nederland is als groeiland afgezakt naar de Europese middenmoot. Was er in ons land nog sprake van groei het afgelopen kwartaal, Duitsland kende een krimp van -0,2%.

Groei export metaalsector vlakt af

Uit de Economische Barometer van de Metaalunie blijkt dat de groei van het derde kwartaal is afgezwakt in vergelijking met de kwartalen daarvoor.

Solar onder druk

De omzetgroei in de energiesector laat een spagaat zien. Terwijl de omzet van de olie- en gassector piekt, stagneert de omzet van schone zonne-energie (solar).

UWV: Vrouwen in deeltijdbanen extra laten werken

Steeds meer bedrijven kampen met personeelstekort. Om dat op te lossen adviseert het UWV deze bedrijven om vrouwen in deeltijddienst te verleiden om meer uren te gaan werken. Volgens het UWV moeten bedrijven daarvoor wel de arbeidsvoorwaarden verbeteren.

Nieuwe Arbowet: flinke lastenverzwaring

De nieuwe Arbowet verplicht ondernemers sinds juli om preventieve maatregelen te nemen om uitval van personeel tegen te gaan. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven hier niet goed raad mee weten.

Grensoverschrijdende handel, inclusief export en import, is de belangrijkste motor van de wereldeconomie.   Euler Hermes biedt up-to-date publicaties om onze klanten op de hoogte te houden van de beste zakelijke kansen op hun gebied en over de hele wereld. Wij publiceren regelmatig over zaken als internationale handelsovereenkomsten, toeleveringsketens, kasstromen, handelsfinanciering en de impact van protectionisme en faillissementen wereldwijd. Onze economen geven u de nieuwste inzichten en meningen over een verscheidenheid aan economische trends en in verschillende sectoren over onderwerpen variërend van de crisis in de eurozone en de Brexit tot nieuwe mondiale handelsroutes die leiden to nieuwe risico's en kansen.