Nederland profiteert van Duitse stimulering

Lees in dit artikel wat onze researchafdelding verwacht voor de impact van de Duitse stimuleringsplannen op de Nederlandse economie.  

Groei Duitse invoer: +43 miljoen euro

Het grootscheepse steunpakket waarmee de Duitse overheid de eigen economie probeert aan te zwengelen, is ook goed voor de Nederlandse economie. De Duitse stimuleringsplannen zorgen volgens onze onderzoekers voor 2% extra groei in Duitsland (in 2021-2022). Nederland profiteert daar volop van mee.

Onze researchafdeling schat dat de Duitse invoer zal groeien met 43 miljard euro. Binnen de eurozone profiteert Nederland daar het meest van. Na de VS en China haalt Duitsland de meeste goederen uit Nederland.

Ook de Duitse export neemt toe, naar schatting met 40 miljard euro. Ook daar pikt ons land een graantje van mee. Nederland is het belangrijkste doorvoerland van de EU, waarbij de haven van Rotterdam een centrale rol speelt. Voor Duitsland is de maritieme aan- en afvoer via de Rotterdamse haven van groot belang.

Impact steunpakketten

Het daadwerkelijke effect van het Duitse steunpakket (en ook die van andere landen) hangt af mee- en tegenwindfactoren. Zo kan de groei-impact steviger uitpakken als steunpakketten binnen de eurozone meer op elkaar worden afgestemd. Daar staat tegenover dat algehele onzekerheid (komt er een tweede golf? Nieuwe lock downs?) spaargedrag van consumenten kan versterken en de investeringsbereidheid van bedrijven kan ondermijnen.

Ook kan de financiële sector het effect van de stimuleringsmaatregelendrukken door kredietvoorwaarden aan te scherpen. Bijvoorbeeld vanwege de golf aan faillissementen die wordt verwacht.