Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Lees nu het rapport over het wereldwijde protectionisme

In 2017 werden 467 nieuwe protectionistische maatregelen geïmplementeerd. Hoewel het tempo langzamer is in vergelijking met 2016, blijft de totale reeks actieve maatregelen stijgen. In welke landen zijn deze ingevoerd en welke maatregelen zijn het? Lees het in dit rapport!