Sectorrisico's per land

Ontdek hier de belangrijkste ontwikkelingen voor jouw sector

Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen in jouw sector

Met meer dan 100 jaar ervaring hebben wij veel kennis in huis over de oorzaken en gevolgen van schade door wanbetaling. Onze analisten staan voor jou opgesteld om het risico van non-betaling door bedrijven in een bepaald land of in een bepaalde sector te beoordelen. Daardoor ondersteunen wij onze klanten bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun (inter)nationale bedrijfsactiviteiten.

Wij analyseren honderden economische indicatoren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op die manier begrijpen wij de economische, politieke, zakelijke omgeving, commerciële en financieringsrisico's het best. En kunnen wij jou helpen jouw facturen betaald te krijgen. Deze kennis delen we graag met jou.​   

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.

Bekijk onze oplossingen