Kies voor Transactional Cover
    

Transactional Cover

Dek nu jouw enkelvoudige risicotransacties en politieke risico’s af via ons speciale team bij de World Agency.

Wat is Transactional Cover?

Jouw bedrijf krijgt of financiert opdrachten voor grote projecten in binnen- of buitenland. Deze opdrachten bieden mooie kansen maar zijn door de lange looptijd en de complexiteit ook risicovol. Want wat als je opdrachtgever gedurende het project niet meer kan betalen, het contract onderbroken wordt of betalingen door de politieke situatie niet meer worden verwerkt?

Met een Transactional Cover bescherm je jouw bedrijf tegen de contract- en betalingsrisico’s die grote projecten in binnen- of buitenland met zich meebrengen. De dekking wordt op maat van het project gemaakt en is gegarandeerd voor projecten met een looptijd tot maximaal 8 jaar. Transactional Cover beperkt het projectrisico, is flexibel, biedt dekking in één of meerdere landen, verlaagt het benodigde risicokapitaal en vormt op die manier een veilige basis voor jouw bedrijf, investeerders en financiers van het project.

Voor welke risico's biedt Transactional Cover bescherming?

Een Transactional Cover polis biedt een niet-annuleerbare limiet (met een maximum van € 100 miljoen) voor maximaal 8 jaar.  Deze kredietverzekering is bedoeld om risico's van middelgrote en grote bedrijven alsmede multinationals te beheersen zoals:

  • Contractonderbreking
  • Non-betaling
  • Confiscatie
  • Politieke risico’s

Waarom bedrijven kiezen voor Transactional Cover?

 

Informatie over de financiele situatie van jouw klanten
Incasso is bij sommige kredietverzekeringen onderdeel van de service
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen