Contract Garant Polis voor projectrisicos

Projectverzekering
Contract Garant Polis

Bescherm jouw winst bij middellangetermijn projecten. Verzeker je nu tegen het risico van non-betaling van jouw deelfacturen. Inclusief fabricagerisico en politiek risico.

Bescherm jouw winst bij middellange termijn projecten

Als leverancier maak je vaak hoge kosten. Zeker als het gaat om langlopende projecten of contracten. Betaalt jouw opdrachtgever niet, dan kan dit leiden tot een groot liquiditeitsprobleem. Vraag je dan bij grote projecten ook altijd af in hoeverre je dit risico zelf kunt dragen of dat je dit risico liever afdekt.

Wat  verzeker je met Contract Garant?

Contracten of opdrachten met een langere looptijd brengen vaak een hoger contract en betaalrisico met zich mee. Contract Garant biedt jou
essentiële dekking voor contracten met een looptijd tot 36 maanden. Ideaal wanneer je nieuwe markten gaat betreden of uitzonderlijke opdrachten krijgt.

Contract Garant biedt een op maat gemaakte dekking met de volgende voordelen:

  • Bescherming tegen het risico van non-betaling binnen één contract of project.
  • Een niet-annuleerbare dekking voor contracten van maximaal 3 jaar.
  • Contract/Fabricage en politiekrisico zijn mee te verzekeren.
  • De dekking is aan te passen aan jouw contractvoorwaarden en alle aanbestedingseisen.

Contract Garant Polis
 

  • Dekt insolventie- en onderhanden werkkosten voortkomend uit een enkel contract met een bepaalde klant
  • Voor een looptijd van maximaal 36 maanden.
  • Zodra de dekking in gaat, is de dekking gegarandeerd en kan deze niet ingetrokken worden gedurende het lopende contract.

 

Single Risk
 

  • Dekt het betaalrisico van een enkele klant. Hierbij kan het gaan om een enkele transactie of doorlopende orders.
  • Voor een periode van maximaal 12 maanden.
  • De hoogte van het gedekte bedrag wordt aangegeven met een kredietlimiet limiet, ingesteld door de verzekeraar die continu de financiële situatie van de klant bewaakt.

Waarom je kiest voor Contract Garant?

 

Identificeer jouw projectrisico's en beheer ze op de manier die bij je past. Stel daarmee jouw bank of investeerder gerust of gebruik het in de onderhandelingen.
Incasso is bij sommige kredietverzekeringen onderdeel van de service
Jouw projecten en contracten zijn beschermd tegen non-betaling van facturen. Hiermee zijn jouw cashflow en werkkapitaal gegarandeerd.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
Identificeer kansen voor groei en uitbreiding in binnen- en buitenland. Door het betaalrisico af te denken is de keuze die je maakt verantwoord.