Hoe kredietwaardig zijn jouw klanten?

Doe de gratis klantencheck

Met deze kredietwaardigheidscheck krijg je een risicobeoordeling van 3 klanten of prospects. Zo kan je beter inschatten of deze klanten jouw facturen nu en in de toekomst betalen.

Vul onderstaand formulier in

En ontvang binnen 3 werkdagen de check in jouw mailbox.

Let op: deze check is niet bedoeld om jouw eigen onderneming te toetsen en geschikt voor bedrijven met een omzet vanaf 500.000 euro.

Waarom de kredietwaardigheid checken van jouw klanten?

Jouw bedrijf en jouw afnemers. Al jaren een prima samenwerking. Nog nooit problemen gehad. Je zorgt voor een tijdige levering, jouw klanten voor een tijdige betaling. Je hebt vertrouwen voor de toekomst. Maar helaas kan zelfs een betrouwbare zakenpartner in financiële problemen komen. En wat weet je eigenlijk van die nieuwe afnemer? Is die financieel zo stabiel als hij zich voordoet? Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op je klanten te doen.  

Goed debiteurenbeheer helpt je bij het krijgen van jouw geld. Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan.

Iedere keer dat jouw bedrijf een factuur stuurt aan een klant, heb je een kans dat deze niet wordt betaald. Dit leidt tot risico's voor de cashflow en winstgevendheid van jouw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van jouw bedrijf in gevaar komt of zelfs leidt tot faillissement van het bedrijf. Wanbetalingen zijn een constante zorg voor bedrijven die op vele markten zakendoen. Het incasseren van openstaande facturen kan een tijdrovende klus zijn. Vooral als je zakendoet in het buitenland neemt dit risico toe. Het is dan ook beter om dit te voorkomen. Onze uitgebreide informatie database kan u daarbij helpen. Hiermee kan jde de kredietwaardigheid checken van jouw klanten. Zo kan je met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden je met hen zaken wilt doen.  

Wist je dat meer dan de helft van de faillissementen wordt veroorzaakt door niet betalende klanten? Gebruik daarom voordat je zakendoet onze kredietwaardigheidscheck om te checken of jouw klanten wel in staat zijn de facturen te betalen.

Welke factoren bepalen de kredietwaardigheid van een bedrijf?

Er zijn een aantal factoren die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen. Bij Euler Hermes drukken we de kredietwaardigheid van een bedrijf uit in een risicoscore: score 1 is uitstekend, score 10 betekent dat het bedrijf failliet is. Er zijn een aantal belangrijke factoren die van invloed zijn op de kredietwaardigheid score van een bedrijf:  

  • De solvabiliteit van het bedrijf

De solvabiliteit geeft aan of een bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het totale vermogen schuld is en welk deel eigen vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe beter de solvabiliteitsratio van het bedrijf is en dus ook hoe kredietwaardiger.  

  • De liquiditeit

Onze risicoanalisten kijken of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel leveranciers die betaald moeten worden met een lange betaaltermijn, of zijn er bijna geen liquide middelen? Dan kan de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar komen. Als één van de leveranciers zijn of haar vorderingen gaat opeisen, dan kan het bedrijf daar niet aan voldoen. Dit heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van een bedrijf.  

  • De omzet en winstgevendheid 

Ook deze gegevens nemen wij mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. 

 

Wil je weten wat Euler Hermes voor jouw bedrijf kan betekenen?

Neem dan contact met ons op voor een vrijlbijvende risico-inventarisatie van jouw bedrijf.

Neem contact op Bel ons: 073 688 96 76