Vraag de gratis klantencheck aan bij Euler Hermes

Kredietwaardigheid checken

Het controleren van de financiële resultaten van klanten en prospects zorgt ervoor dat risico’s voor jouw bedrijf tot een minimum beperken. In dit artikel lees je welke financiële KPI's je moet monitoren. En met onze gratis check krijg je snel inzicht in de kredietwaardigheid van 3 klanten of prospects. 

Focus op groei en het binnenhalen van nieuwe klanten is een goede eigenschap voor een ondernemer. Als je zakendoet op krediet is het wel fijn om zeker te weten dat jouw klanten de facturen kunnen betalen. Een van de maatregelen die je kunt nemen is dat je altijd de kredietwaardigheid checkt van iedere klant, nieuw én bestaand. Dit kan veel leed achteraf besparen.

Vul het formulier in en wij sturen de kredietwaardigheidscheck naar jouw mailbox.

 

Kredietwaardigheid checken van jouw klanten en prospects
Let op! Deze check is niet bedoeld voor een kredietwaardigheidscheck op jouw eigen bedrijf
​ ​
​ ​
Iedere keer dat jouw bedrijf een factuur stuurt aan een klant, heb je een kans dat deze niet wordt betaald. Dit kan een negatief effect hebben op jouw  cashflow  en de winstgevendheid van jouw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van jouw bedrijf in gevaar komt of zelfs het faillissement van jouw bedrijf betekenen. Helaas kan ook een betrouwbare zakenpartner waar je al jarenlang zaken mee doet in financiële problemen komen. En wat weet je eigenlijk van die nieuwe afnemer? Is die financieel zo stabiel als hij zich voordoet? Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op je klanten te doen. Uiteindelijk wil je toch graag klanten die jouw facturen betalen.
Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. Je kan gebruik maken van de informatie van de Kamer van Koophandel. En ook het internet kan je helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Je kan ook gebruik maken van externe partijen om de kredietwaardigheid te checken, zoals een handelsinformatiebureau of een kredietverzekeraar zoals Euler Hermes. Onze uitgebreide informatie database kan je daarbij helpen. Wij hebben financiële informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kan je met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden je met hen zaken wilt doen.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft veel informatie die je kan helpen de kredietwaardigheid van een klant te checken. Belangrijke voorwaarde is wel, dat deze klant een rechtspersoon is. Een rechtspersoon is namelijk verplicht om een aantal (financiële) gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gevens kan je tegen een kleine betaling downloaden als je geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel. Met deze gegevens kan je een aantal kengetallen bepalen voor jouw klant.

Verder kan je bij de Kamer van Koophandel ook zien wie tekenbevoegd zijn bij jouw klant. Het is verstandig om dit goed te checken zodat je zeker weet dat jouw overeenkomst met de klant rechtsgeldig is. Deze gegevens vind je ook op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Risicoscore Euler Hermes als indiciatie kredietwaardigheid

Er zijn enkele belangrijke financiële KPI's die je regelmatig moet bekijken om de financiële prestaties van jouw klanten te monitoren:

 • Inkomsten/omzet: deze KPI moet positief zijn, maar houd rekening met de noodzaak tot investeringen in geval van zeer snelle groei
 • Nettowinstmarge: hoe hoger, hoe beter
 • Hefboomwerking (nettoschuld/EBITDA): deze moet doorgaans lager zijn dan 3 of 4, maar dit kan afhankelijk van de sector anders zijn
 • Liquiditeit: beschikbare kasmiddelen, geeft informatie over het vermogen van jouw klant om op korte termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen.
 • Schulden/aandelenratio's: deze kpi analyseer je over langere termijn
 • Werkkpaitaalvereiste (WCR): verschil tussen de kort termijn activa en korte termijn passiva

 

Financiële analyse kan tegenwoordig behoorlijk ingewikkeld zijn. Er is meer voor nodig dan cijfers alleen! Een risico-expert die niet alleen de cijfers begrijpt, maar ook jouw bedrijf, jouw sector en de economie, kan je helpen dit bredere perspectief te zien en kan een solide basis voor beslissingen creëren.

Een kredietverzekering  omvat een dergelijke risico-expertise en beschermt je onderneming tegen de risico's van betalingsverzuim en insolventie van je klanten. Blik vooruit op een welvarende toekomst:

 • Wij monitoren de financiële gezondheid van jouw klanten
  Bij Euler Hermes drukken we de kredietwaardigheid van een bedrijf uit in een risicoscore: score 1 is uitstekend, score 10 betekent dat het bedrijf failliet is. Inzicht in deze kredietscore is beschikbaar als je gebruik maakt van onze kredietverzekering.   
 • We zorgen voor de invordering van je achterstallige facturen
 • En we compenseren je wanneer jouw klanten niet betalen