Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Kredietwaardigheid checken

Met onze gratis check krijg je snel inzicht in de kredietwaardigheid van 3 klanten of prospects. Zo kan je beter inschatten of ze jouw facturen nu en in de toekomst betalen. Belangrijk voor jouw cashflow!
Vul onderstaand formulier in en wij sturen de kredietwaardigheidscheck naar jouw mailbox.

Ja, stuur mij de gratis kredietwaardigheids­check

​ ​
​ ​

Wat is de kredietwaardigheid van jouw klanten?

Focus op groei en het binnenhalen van nieuwe klanten is een goede eigenschap voor een ondernemer. Als je zakendoet op krediet is het wel fijn om zeker te weten dat jouw klanten de facturen kunnen betalen. Een van de maatregelen die je kunt nemen is dat je altijd de kredietwaardigheid checkt van iedere klant, nieuw én bestaand. Dit kan veel leed achteraf besparen. 

Iedere keer dat jouw bedrijf een factuur stuurt aan een klant, heb je een kans dat deze niet wordt betaald. Dit kan een negatief effect hebben op jouw  cashflow  en de winstgevendheid van jouw bedrijf. Eén grote onbetaalde factuur kan ervoor zorgen dat de groei van jouw bedrijf in gevaar komt of zelfs het faillissement van jouw bedrijf betekenen. Helaas kan ook een betrouwbare zakenpartner waar je al jarenlang zaken mee doet in financiële problemen komen. En wat weet je eigenlijk van die nieuwe afnemer? Is die financieel zo stabiel als hij zich voordoet? Het is daarom goed om altijd een kredietwaardigheidscheck op je klanten te doen. Uiteindelijk wil je toch graag klanten die jouw facturen betalen.
Dit begint met het verzamelen van de juiste informatie over jouw klanten. En de signalen te herkennen als het dreigt mis te gaan. Je kan gebruik maken van de informatie van de Kamer van Koophandel. En ook het internet kan je helpen een inschatting te maken over hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Je kan ook gebruik maken van externe partijen, zoals een handelsinformatiebureau of een kredietverzekeraar zoals wij. Onze uitgebreide informatie database kan je daarbij helpen. Wij hebben financiële informatie over meer dan 83 miljoen bedrijven wereldwijd. Door gebruik te maken van deze informatie kan je met vertrouwen besluiten tegen welke voorwaarden je met hen zaken wilt doen.

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft veel informatie die je kan helpen de kredietwaardigheid van een klant te checken. Belangrijke voorwaarde is wel, dat deze klant een rechtspersoon is. Een rechtspersoon is namelijk verplicht om een aantal (financiële) gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze gevens kan je tegen een kleine betaling downloaden als je geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel.  

Met deze gegevens kan je een aantal kengetallen bepalen voor jouw klant. Deze getallen geven een beeld van de financiële positie van een onderneming:
 

 • Liquiditeit geeft informatie over het vermogen van jouw klant om op korte termijn aan de verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld of jouw klant zijn crediteuren op tijd kan betalen.
 • Solvabiliteit geeft aan of jouw klant in staat is om aan alle langlopende financiële verplichtingen te voldoen.
 • Rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geïnvesteerde vermogen. Het geeft een beeld van de winstgevendheid van jouw klant.

Verder kan je bij de Kamer van Koophandel ook zien wie tekenbevoegd zijn bij jouw klant. Het is verstandig om dit goed te checken zodat je zeker weet dat jouw overeenkomst met de klant rechtsgeldig is. Deze gegevens vind je ook op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Bij Euler Hermes drukken we de kredietwaardigheid van een bedrijf uit in een risicoscore: score 1 is uitstekend, score 10 betekent dat het bedrijf failliet is. Er zijn een aantal factoren die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen:
 

 1. De solvabiliteit van het bedrijf
  Deze ratio geeft aan of een bedrijf in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio geeft aan welk deel van het totale vermogen schuld is en welk deel eigen vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe beter de solvabiliteitsratio van het bedrijf is en dus ook hoe beter de kredietwaardigheid.
 2. De liquiditeit.
  Onze risicoanalisten kijken of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel leveranciers die betaald moeten worden met een lange betaaltermijn, of zijn er bijna geen liquide middelen? Dan kan de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar komen. Als één van de leveranciers zijn of haar vorderingen gaat opeisen, dan kan het bedrijf daar niet aan voldoen. Dit heeft een negatief effect op de kredietwaardigheid van een bedrijf. 
 3. De omzet en winstgevendheid.
  Ook deze gegevens nemen wij mee bij het bepalen van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn.  

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.