Aanmaning sturen?

Gebruik onze tips om een perfecte aanmaning te sturen en jouw facturen betaald te krijgen. Inclusief handig voorbeeld.

Klant betaalt factuur niet, ook niet na herinnering. Stuur een aanmaning!

De betalingstermijn van je factuur is verlopen. Meteen stuur je een betalingsherinnering. Ook dan betaalt jouw klant de factuur niet. Hoogste tijd voor een officiële aanmaning.

Is een betalingsherinnering nog vriendelijk van toon, een aanmaning is strikter en dwingender. Je maant jouw klant nu te betalen. De termijn die je stelt is niet langer dan 5 werkdagen. Door het sturen van een aanmaning laat je zien dat je het uitblijven van de betaling serieus neemt. Je sommeert jouw klant binnen een week te betalen. Je waarschuwt jouw afnemer dat je -bij uitblijven van de betaling- de vordering uit handen geeft. Je geeft daarbij aan dat de extra kosten hiervan voor rekening zijn van jouw klant.

Kies voor meer zekerheid voor jouw debiteurenbeheer

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid in jouw debiteurenbeheer. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.

Neem contact op
Onze oplossingen
Veelgestelde vragen