Aanmaning sturen?

Gebruik onze tips om een perfecte aanmaning te sturen en jouw facturen betaald te krijgen. Inclusief handig voorbeeld.

Klant betaalt factuur niet, ook niet na herinnering.
Stuur een aanmaning! 

De betalingstermijn van je factuur is verlopen. Meteen stuur je een betalingsherinnering. Ook dan betaalt jouw klant de factuur niet. Hoogste tijd voor een officiële aanmaning.

Is een betalingsherinnering nog vriendelijk van toon, een aanmaning is strikter en dwingender. Je maant jouw klant nu te betalen. De termijn die je stelt is niet langer dan 5 werkdagen. Door het sturen van een aanmaning laat je zien dat je het uitblijven van de betaling serieus neemt. Je sommeert jouw klant binnen een week te betalen. Je waarschuwt jouw afnemer dat je -bij uitblijven van de betaling- de vordering uit handen geeft. Je geeft daarbij aan dat de extra kosten hiervan voor rekening zijn van jouw klant.

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpt Euler Hermes als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.

Bekijk onze oplossingen