Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aanmaning sturen?

Gebruik onze tips om een perfecte aanmaning te sturen en jouw facturen betaald te krijgen. Inclusief handig voorbeeld.

Klant betaalt jouw factuur niet, ook niet na herinnering.
Stuur een aanmaning!

De betalingstermijn van je factuur is verlopen. Meteen stuur je een betalingsherinnering. Ook dan betaalt jouw klant de factuur niet. Hoogste tijd voor een officiële aanmaning.

Is een betalingsherinnering nog vriendelijk van toon, een aanmaning is strikter en dwingender. Je maant jouw klant nu te betalen. De termijn die je stelt is niet langer dan 5 werkdagen. Door het sturen van een aanmaning laat je zien dat je het uitblijven van de betaling serieus neemt. Je sommeert jouw klant binnen een week te betalen. Je waarschuwt jouw afnemer dat je -bij uitblijven van de betaling- de vordering uit handen geeft. Je geeft daarbij aan dat de extra kosten hiervan voor rekening zijn van jouw klant.

Informatie over de financiele situatie van jouw klanten
Je krijgt toegang tot onze database met informatie over de financiële situatie van jouw klanten. Zo beslis jij verantwoord met welke klanten je zakendoet, ook in het buitenland.
Kies de juiste klanten en markten om zaken te doen
Betaalt een klant niet, dan gaat onze incasso-afdeling voor je aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Je maakt gebruik van ons incassonetwerk in meer dan 50 landen.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
De kans op wanbetaling neemt toe naarmate jouw klant verder in het buitenland zit. Betaalt een klant niet? Dan krijg jij via onze kredietverzekering toch jouw geld.

Wij vertellen je graag hoe we je kunnen helpen bij jouw debiteurenbeheer

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid in jouw debiteurenbeheer. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.