Jouw DSO verbeteren

DSO: waarom en hoe je dit kunt verbeteren

De DSO (Days Sales Outstanding) is een belangrijke indicator voor het beheren en verbeteren van jouw cashflow. In dit artikel leggen we uit hoe de DSO je helpt om een efficiënt en uitgebalanceerd kredietrisicobeleid te implementeren

De DSO van een bedrijf is het aantal dagen dat facturen gemiddeld openstaan. Wanneer je regelmatig handelskredieten verleent, is je DSO de belangrijkste indicator om te beoordelen in hoeverre je erin slaagt om betalingen op tijd te ontvangen.

Je kunt jouw DSO voor een bepaalde periode eenvoudig berekenen met de volgende formule:

DSO = (debiteurensaldo / totaalomzet) * aantal dagen

De DSO biedt inzicht in jouw vermogen om handelsvorderingen in contant geld om te zetten. Deze vormen, samen met de voorraad, het hoofdbestanddeel van jouw werkkapitaal. Hoe hoger je DSO, hoe groter je werkkapitaal en hoe kleiner je vrije cashflow. Je DSO is daarom een belangrijke indicator voor de financiële gezondheid van je bedrijf.

In januari heeft Star Fresh Ltd een omzet van € 50.000 behaald. Aan het einde van de maand is het debiteurensaldo € 35.000.

Hun DPO is: (35.000 / 50.000) * 31 = 22,3 dagen.  

Dit betekent dat in januari Star Fresh Ltd gemiddeld 22 dagen op betalingen moest wachten.

De DPO (Days Payable Outstanding – aantal crediteurendagen) is je spiegelindicator: het geeft inzicht in het aantal dagen dat gemiddeld genomen verstrijkt voordat jij een factuur betaalt.

DPO = (crediteurensaldo / kosten van goederen) * aantal dagen

Voorbeeld berekening DPO

In 2019 heeft Star Fresh Ltd bijvoorbeeld goederen ter waarde van € 280.000 ingekocht bij COGS. Aan het einde van het jaar is het crediteurensaldo € 30.000.

Hun DPO is: (30.000 / 280.000) * 365 = 39,1 dagen.

Dit betekent dat Star Fresh Ltd facturen van leveranciers gemiddeld binnen 39 dagen betaalt.

Het is belangrijk dat je weet hoe je jouw DSO moet berekenen, maar belangrijker nog is dat je begrijpt wat dit over jouw bedrijf zegt. Het verbeteren van je DSO heeft alleen zin wanneer je hierbij rekening houdt met je bedrijfsstrategie. Bedrijven of sectoren waar verkopen op krediet normaal is, hebben in theorie een hogere DSO.

Net als bij het werkkapitaal draait het bij de DSO niet zozeer om de waarde, maar om hoe deze van periode tot periode verschilt.

Voorbeeld 1: Bedrijf A verkoopt zijn producten aan klanten op de binnenlandse markt op krediet. Facturen worden gewoonlijk binnen 10 dagen betaald. Het bedrijf breidt zijn diensten uit naar het buitenland met een klant die er langer (ongeveer een maand) over doet om facturen te betalen. De gemiddelde DSO van bedrijf A neemt toe van 10 tot 15 dagen.

Voorbeeld 2: Bedrijf B heeft een vast aantal trouwe klanten en hanteert voor deze klanten een betalingstermijn van één maand. De afgelopen maanden is hun DSO gestabiliseerd op ongeveer 30 dagen.

Wanneer we kijken naar de voorbeelden moet met name bedrijf A opletten, ondanks een lagere DSO: hun vermogen om ervoor te zorgen dat facturen op tijd worden betaald en daarmee hun vrije cashflow, is afgenomen. Bedrijf B is zich echter bewust van zijn gemiddelde DSO en heeft hierop geanticipeerd.

Jij bepaalt de strategie van je bedrijf. Met jouw bedrijfsstrategie definieer je een beoogde DSO dat aansluit op de situatie van jouw bedrijf en de omstandigheden binnen de sector. Houd rekening met de volgende criteria tijdens het definiëren van je beoogde DSO:

  • De kredietwaardigheid van jouw klanten: hoe goed ken je jouw klanten? Hoe ziet hun betalingsgeschiedenis met jou en andere leveranciers eruit?
  • Veranderingen in je werkkapitaal: is dit de afgelopen maanden aanzienlijk toegenomen? Kun je je als bedrijf veroorloven om je vrije cashflow te beperken? Zodra je jouw beoogde DSO hebt gedefinieerd, moet je dit zo goed mogelijk proberen na te steven. Evalueer het daarnaast regelmatig, met name wanneer jouw klantenbestand wordt uitgebreid met nieuwe klanten of markten.
Maak afspraken over kortere betalingstermijnen, aanbetalingen, kortingen bij vroege betaling, enz.
Om jouw DSO te kunnen verbeteren, is het belangrijk dat facturen op tijd worden verstuurd, alle benodigde informatie bevatten en foutloos zijn.
Investeer in een efficiënt monitoringsysteem om klanten te herinneren aan openstaande facturen en definieer een duidelijke procedure voor het innen van onbetaalde vorderingen.
Een kredietverzekering blijft een van de efficiëntste oplossingen om de stabiliteit van je DSO te waarborgen. Met een kredietverzekering ben je verzekerd wanneer onbetaalde facturen niet kunnen worden geind. Hiermee voorkom je dat potentieel oninbare vorderingen jouw werkkapitaal negatief beïnvloeden.

Wil je meer weten over onze kredietverzekeringen?

Zie voor meer informatie onze pagina over de kredietverzekering. Of neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. Een van onze adviseurs gaat graag met je in gesprek om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken.