Kredietrisico onder controle

Telkens wanneer je een product of dienst levert aan een klant en daarna een factuur stuurt, loop je het risico niet betaald te worden. Dit risico noemen we kredietrisico of debiteurenrisico. Lees in dit artikel wat je kan doen om dit onder controle te houden.

Kredietrisico: weet wanneer actie nodig is

Jouw bedrijf levert vaak op krediet aan klanten. Veel bedrijven hanteren deze voorwaarde. Maar dat het vaak voorkomt, wil niet zeggen dat er geen risico aan verbonden is. Ieder bedrijf dat op krediet levert, heeft te maken met kredietrisico: het risico dat een klant jouw factuur niet op tijd of helemaal niet betaalt. Dir risico kan direct financiële gevolgen hebben voor jouw eigen bedrijf. Het heeft een negatieve impact op jouw cashflow en winstgevendheid en kan zelfs leiden tot jouw faillissement. Grip houden op jouw kredietrisico is dus van groot belang om jouw bedrijf te continueren of zelfs te laten groeien.


Wat kan je doen om kredietrisico te vermijden

‘Nee’ zeggen is het moeilijkste aspect van het runnen van een bedrijf. Toch is het goed om vooraf in te schatten wat de risico's zijn. Hieronder vind je enkele tips om jouw kredietrisico te verkleinen of zelfs te vermijden:

 1. Ken jouw klant
  Check voordat je zakendoet met een nieuwe klant de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en de financiële status van deze klant. En controleer ook of jouw contactpersoon tekenbevoegd is.

  Vraag een gratis klantencheck aan

 2. Maak een gedegen analyse
  Met de verzamelde informatie op zak maak je een zorgvuldige afweging om wel of niet met bepaalde partijen in zee te gaan. Met andere woorden: Voldoet de financiële situatie van jouw klant aan het gewenste niveau? Kan deze afnemer nu en in de toekomst aan zijn financiële verplichtingen voldoen? Welke betaalafspraken maak je met deze klant? Cruciale besluiten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf winstgevend is en blijft!
 3. Ken de ontwikkelingen in jouw sector
  Zoek naar informatie over de sector waarin jouw klant actief is. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen, welke kansen en risico's zijn er en wat is het toekomstperspectief? Kijk ook eens naar de schakels in de keten van jouw klant: als een afnemer van jouw klant niet betaalt, kan dit voor problemen zorgen bij jouw klant.

Overweeg maatregelen als het kredietrisico te groot wordt

Veel ondernemers hebben de neiging om hun klanten volop ruimte te geven. Is de betalingstermijn verlopen en is het geld nog niet binnen? Dan wachten ze nog wel een weekje of wat. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Niet of laat betalende klanten is een groot probleem voor veel bedrijven. Het zorgt ervoor dat jouw onderneming geld tekort komt om de dagelijkse business te financieren. Als gaandeweg blijkt dat bepaalde facturen helemaal niet worden betaald, dan kan dat jouw bedrijf duur komen te staan.

De kans bestaat altijd dat een klant te laat of helemaal niet betaalt. Zonder die betalingen zijn jouw kosten niet gedekt en verslechtert jouw financiële positie. En als er een noodsituatie ontstaat, ontdek je wellicht dat meer financiering alleen beschikbaar is tegen strengere voorwaarden. Zonde van die mooie order en de tijd die je erin stak!

Als deze situatie zich voordoet, zijn er diverse stappen die je kunt nemen om het kredietrisico te beheersen én jouw kans te grijpen.  Een kredietverzekering is een van de diensten die jouw cashflow beschermt en ervoor zorgt dat je 's nachts rustig slaapt.  

Kies voor meer zekerheid voor jouw debiteurenbeheer

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid in jouw debiteurenbeheer. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.

Neem contact op
Kredietverzekeringen
Veelgestelde vragen