Kredietrisico onder controle

Telkens wanneer je een product of dienst levert aan een klant en daarna een factuur stuurt, loop je het risico niet betaald te worden. Dit risico noemen we kredietrisico of debiteurenrisico. Lees in dit artikel wat je kan doen om dit onder controle te houden.

Kredietrisico: weet wanneer actie nodig is

Jouw bedrijf levert op krediet aan klanten. Veel bedrijven hanteren deze voorwaarde. Maar dat het vaak voorkomt, wil niet zeggen dat er geen risico aan verbonden is. Ieder bedrijf dat op krediet levert, heeft te maken met kredietrisico: het risico dat een klant jouw factuur niet op tijd of helemaal niet betaalt. Dir risico kan direct financiële gevolgen hebben voor jouw eigen bedrijf. Het heeft een negatieve impact op jouw cashflow en winstgevendheid en kan zelfs leiden tot jouw faillissement. Grip houden op jouw kredietrisico is dus van groot belang om jouw bedrijf te continueren of zelfs te laten groeien.

Om jouw kredietrisico's te beperken heb je de keuze uit verschillende opties. Het is belangrijk dat je de voor- en nadelen van deze opties tegen elkaar afweegt en zorgvuldig onderzoekt wat het beste past bij jouw bedrijf. Hieronder beschrijven we enkele van de meest voorkomende tools.

Optie 1: Eigen voorziening treffen

Veel bedrijven zorgen voor een eigen risico-afdekking in de vorm van een reserve voor dubieuze debiteuren. Deze reserve wordt apart gezet en is beschikbaar om het tekort te compenseren als een van jouw klanten niet kan betalen. Kies je voor deze optie, houd dan rekening met het volgende:

 • Je moet investeren in middelen voor kredietbeheer, systemen en data om jouw kredietrisico's consistent te analyseren en monitoren. Dit kan van invloed zijn op jouw verkoopcijfers, afhankelijk van jouw risicobereidheid: je wilt niet dat 1 niet-betalende klant al jouw reserves opslorpt.
 • Het heeft een negatief effect op jouw werkkapitaal.
 • Het kan moeilijk zijn om voldoende reserves op te bouwen voor grote en onverwachte rampzalige verliezen.

Optie 2: Factoring of Factuurfinanciering

Met factuurfinanciering kun je beschikken over het geld van openstaande facturen voordat jouw klanten je betalen. Een leverancier van factuurfinanciering koopt jouw facturen in tegen een bedrag dat lager ligt dan de nominale waarde plus een vergoeding. Je kunt kiezen of je dit wilt doen voor een bepaalde debiteur, een aantal debiteuren of al je uitstaande facturen. Factoringbedrijven beheren ook jouw verkoopboek en nemen de incasso op zich. Het is belangrijk om je te realiseren dat niet alle factoringbedrijven het risico van niet-betaling overnemen voor de facturen die ze kopen (dit heet non recourse factoring). Als ze dat niet doen, moet je het bedrag terugbetalen als je klant uiteindelijk niet betaalt. Er zijn nog meer gevolgen:

 • Het beïnvloedt jouw marge.
 • Je kunt jouw grip op klantrelaties kwijtraken.
 • Factoringbedrijven zijn tot een bepaald maximumbedrag bereid om facturen te kopen.

Optie 3: Letter of Credit (L/C)

Een Letter of Credit (soms ook wel documentair krediet genoemd) geven je de zekerheid dat je betaald krijgt voor de goederen die je exporteert, zodat je met een gerust hart handel kunt drijven. Een L/C is een belofte door een bank dat de betaling wordt gedaan zolang de juiste goederen op het juiste moment en met de juiste papieren worden verzonden. Een L/C beschermt zowel jou als jouw klant door mogelijke risico's te beperken. Voor jou wordt het risico van niet-betaling overgedragen op de bank die de L/C heeft verstrekt. In opkomende markten kan dit gaan om contant geld dat door de koper wordt veiliggesteld. De nadelen van deze optie zijn:

 • Een L/C dekt slechts één transactie voor één klant. Het kan vervelend zijn en veel tijd kosten als je regelmatig voor deze vorm van bescherming kiest.
 • Het is duur, voor jou en voor jouw klant, zowel wat betreft de absolute kosten en tijd (administratie) als het gebruik van kredietlijnen met de daarbij komende behoefte aan zekerheid.
 • De declaratieprocedure kan langdurig en moeizaam zijn, en kleine discrepanties in de administratie kunnen grote gevolgen hebben.

Optie 4: Kredietverzekering afsluiten

Met een kredietverzekering is jouw bedrijf verzekerd voor schade die ontstaat omdat een klant zijn facturen niet meer kan betalen. Hierdoor heb je voldoende financiële middelen om te investeren, groeien en jouw rekeningen te betalen. Een kredietverzekering zorgt voor:

 • Voldoende liquiditeit en cashflow om te werken aan jouw ambities. Betaalt een klant niet, dan vergoeden wij deze schade.
 • Beperkte afschrijvingen op jouw debiteuren. Je maakt gebruik van onze internationale incassoservice.
 • Vertouwen om op krediet zaken te doen en te groeien. Met onze informatie op zak ken jij de financiële situatie van jouw klanten.

Scroll horizontaal om meer te zien

 
Kredietverzekering
Letter of Credit (L/C)
Factoring van facturen
Eigen voorziening
Bescherming tegen
kredietrisico

Ja, faillissement, langdurige wanbetaling, politieke risico's
Ja, koper betaalt niet    
Ja, faillissement en langdurige wanbetaling bij non-recourse factoring
Nee
Extra
diensten

Ja, informatie over kredietrisico,
risicobeoordeling en incasso
Nee Ja, kredietinformatie en incasso
Nee
Financiering Nee, maar kan financiering wel
faciliteren
Nee, maar kan financiering wel faciliteren Ja, zet tegen een vergoeding facturen om in cash
Nee
Klantrelaties Je klant is niet op de hooogte van de kredietverzekering. Betere betalingsvoorwaarden versterken de relatie
Beide partijen zijn op de hoogte van de opzet
Incasso van jouw facturen kan van invloed zijn op klantrelaties
Je onderhoudt zelf de realtie met jouw klant
Kosten + +++ ++ +

Wil je meer weten over onze kredietverzekeringen?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. Onze adviseurs vertellen je graag welke mogelijkheden we hebben en passen bij jouw bedrijf en wensen.

Neem contact op
Onze oplossingen
Veelgestelde vragen