Leveringsvoorwaarden

Waarom moet dit en wat staat erin?

Wat zijn leveringsvoorwaarden? 

Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden lijken hetzelfde, maar zijn het niet. Leveringsvoorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. Net als de betalingsvoorwaarden. In de algemene voorwaarden zijn standaard regels opgenomen die je van toepassing verklaart op de overeenkomsten die je met jouw klanten aangaat. Leveringsvoorwaarden zijn specifiek van toepassing op de verkoop en levering van producten of diensten. Deze voorwaarden maken de rechten en plichten van zowel de leverancier als de afnemer concreet.

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpt Euler Hermes als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.

Bekijk onze oplossingen