Openstaande facturen

Strak debiterenbeheer zorgt ervoor dat jouw facturen betaald worden. Wil jij weten hoe je succesvol omgaat met openstaande facturen? Lees dan dit artikel en download onze gratis tips.

Openstaande facturen? Tips voor ondernemers.

Worden jouw facturen betaald? Dat is altijd maar afwachten. Je hebt als ondernemer geen betalingszekerheid. Maar het is ook niet zo dat je lijdzaam moet afwachten. Er zijn allerlei voorzorgsmaatregelen mogelijk om problemen met openstaande facturen te voorkomen. Zorg er in elk geval voor dat het debiteurenbeheer een belangrijke plek binnen jouw bedrijf heeft. En zorg ervoor dat de processen intern bekend zijn en worden nageleefd.

Leg openstaande facturen niet opzij

Hoe leuk de gesprekken in aanloop naar een nieuwe opdracht ook verlopen, blijf zakelijk. Weet met wie je zakendoet, maak duidelijk hoe je te werk gaat en leg gemaakte afspraken vast. Laat zien dat je professioneel te werk gaat en je dit ook van jouw klanten verwacht. Door kort op jouw onbetaalde facturen te zitten, voelen klanten meer dwang om de factuur te betalen.   

De kans dat een factuur niet betaald wordt is altijd aanwezig

Veel ondernemers hebben de neiging om hun klanten volop ruimte te geven. Is de betalingstermijn verlopen en is het geld nog niet binnen? Dan wachten ze nog wel een weekje of wat. Dat is het slechtste wat je kunt doen. Niet of laat betalende klanten is een groot probleem voor veel bedrijven. Het zorgt ervoor dat jouw onderneming geld tekort komt om de dagelijkse business te financieren. Als gaandeweg blijkt dat bepaalde facturen helemaal niet worden betaald, dan kan dat jouw bedrijf duur komen te staan.

Vraag jezelf eens af welke impact het zou hebben op jouw bedrijf als een of meerdere facturen niet meer betaald worden. Niet alleen grote, maar ook kleine facturen. Veel openstaande kleine facturen vormen uiteindelijk ook een groot bedrag. Komt jouw bedrijf zelf in de problemen of kan je deze klap wel opvangen? Maar wat nu als dit nog een keer gebeurd en wil je dit risico eigenlijk wel lopen?  

  • Zorg voor goede en duidelijke algemene en leveringsvoorwaarden. En stuur deze altijd mee als je de opdracht bevestigd.
  • Controleer of je het eigendomsvoorbehoud hebt opgenomen in jouw voorwaarden. zogenaamd eigendomsvoorbehoud opnemen. Eigendomsvoorbehoud betekent dat jouw klant pas eigenaar wordt van het door de door jouw geleverde producten op het moment dat de factuur volledig is betaald. Betaalt jouw klant niet? Dan kan je via het eigendomsvoorbehoud jouw product weer opeisen.
  • Check voordat je zakendoet met een nieuwe klant de kredietwaardigheid, het betalingsgedrag en de financiële status van deze klant. En controleer ook of jouw contactpersoon tekenbevoegd is.

Openstaande facturen kunnen tot een serieus liquiditeitsprobleem leiden. Geef het debiteurenbeheer daarom een belangrijke plek in jouw dagelijkse business. Het hele proces van offreren, factureren, aanmanen en incasseren vraagt om strikte, vastomlijnde aanpak waar je niet van afwijkt.

Is een factuur na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald? Geen paniek. Mogelijk is deze openstaande factuur aan de aandacht van jouw klant ontsnapt. Bel de klant op, vraag of ze de factuur gezien hebben en zeg dat je een betalingsherinnering stuurt. Bellen werkt vaak beter dan mailen. Een bijkomend voordeel is dat dit de relatie met jouw klant ten goede komt.

Betaalt jouw klant de factuur daarna nog steeds niet? Stuur dan een aanmaning. Een aanmaning is strikter en dwingender dan een herinnering. Helpt ook dit niet dan is het laatste dat je kunt doen een ingebrekestelling sturen. Hierin staat dat je de vordering uit handen geeft als de betaling opnieuw uitblijft.

openstaande-facturen-innen
Informatie over de financiele situatie van jouw klanten
Je krijgt toegang tot onze database met informatie over de financiële situatie van jouw klanten. Zo beslis jij verantwoord met welke klanten je zakendoet, ook in het buitenland.
Kies de juiste klanten en markten om zaken te doen
Betaalt een klant niet, dan gaat onze incasso-afdeling voor je aan de slag om de factuur alsnog betaald te krijgen. Je maakt gebruik van ons incassonetwerk in meer dan 50 landen.
Wij betalen de schade die jouw bedrijf oploopt als klanten de facturen niet betalen
De kans op wanbetaling neemt toe naarmate jouw klant verder in het buitenland zit. Betaalt een klant niet? Dan krijg jij via onze kredietverzekering toch jouw geld.

Wij vertellen je graag hoe we je kunnen helpen jouw openstaande facturen betaald te krijgen

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid in jouw debiteurenbeheer. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid voor jouw openstaande facturen. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.