Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Financiering & Groei

Voldoende cash was altijd al belangrijk voor veel bedrijven. Dat belang wordt alleen maar groter omdat de risico’s steeds verder toenemen. Meer dan ooit is het zaak de groei van jouw bedrijf te beschermen met goed cashflowbeheer. Wij kunnen je hierbij helpen. Gebruik de tips op deze pagina of neem contact met ons op.

Zorg dat groei niet jouw grootste bedreiging wordt.

In een periode van snelle groei kan jouw financiële situatie steeds ingewikkelder worden en jouw financiële berekeningen steeds complexer. Je hebt regelmatig afspraken met jouw bank en het financieel team heeft het ontzettend druk.

Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot financiering. Een van de belangrijkste factoren is het onderhouden van een vertrouwensrelatie met jouw bank. Daarvoor moet je duidelijk toelichten wat de aard van jouw financiering is en hoe je winst genereert en jouw marges beschermt. Het kunnen aantonen van degelijk financieel management kan voordelen opleveren bij onderhandelingen met jouw bank. Om je hierbij te helpen schreven wij hierover enkele artikelen en tips.  

Kies voor zekerheid bij financiering en groei

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Som moet je extra investeren. Een kredietverzekering kan daarbij helpen. Heb je een financiering nodig, dan ziet jouw bank onze kredietverzekering  als extra zekerheid. Een kredietverzekering geeft namelijk betalingszekerheid, zowel voor binnenlandse als buitenlandse klanten. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.