Hoe kan ik een (extra) financiering van mijn bank krijgen?

Lees hoe professioneel debiteurenbeheer jou hierbij kan helpen

Hoe kan goed debiteurenbeheer helpen bij mijn financiering?

Beheer en toegang krijgen tot een financiering is vaak een uitdaging, zeker voor MKB bedrijven. Als de kansen zich voordoen en de groei versnelt, neemt ook de druk op jouw financiële middelen toe en wordt de financiering complexer. Besprekingen met de bank staan vaker in jouw agenda en het financiële team staat onder druk als verschillende scenario's worden uitgewerkt.

Er zijn verschillende opties voor betere toegang tot financiering door jouw bank. Eén belangrijke factor daarbij is een professionele houding naar jouw bank.  Laat duidelijk zien hoe je jouw bedrijfsfinanciën structureert, omzet behaalt en marges beschermt. Duidelijke richtlijnen geven aan dat je bedrijfsrisico's serieus neemt en zorgen voor een betere uitgangspositie tijdens onderhandelingen. Laat hierbij jouw debiteurenbeheer niet links liggen, dit vormt een belangrijk onderdeel voor jouw cashflowpositie, een belangrijke KPI voor jouw bank of investeerder.


Focus op jouw debiteurenbeheer

Een goed debiteurenbeheer proces toont aan dat risicomanagement voor jou belangrijk is en dat je over efficiënte financiële tools beschikt. Vooral als jouw bedrijf groeit en je nieuwe klanten binnenhaalt.  Een van de belangrijkste tools in jouw debiteurenbeheer proces kan een kredietverzekering zijn. Met een kredietverzekering krijg je toegang tot uitgebreide en up-to-date informatie over bestaande en nieuwe klanten. Hiermee maak je een gedegen en goed onderbouwde toekomstplanning en omzetprognose. En dit kan je helpen in jouw gesprekken met de bank.Afhankelijk van de behoeften van jouw bedrijf kan de bank jouw door het afsluiten van een kredietverzekering een hoger rekening-courantkrediet of een lagere voorfinancieringsrente voor openstaande vorderingen verstrekken.

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpt Euler Hermes als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.

Bekijk onze oplossingen