De wereldwijde COVID-19-crisis heeft de wereldeconomie getroffen als geen andere crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. En hoewel we tekenen zien van verbetering, blijft de toekomst onzeker. Het afgelopen jaar is gebleken dat geen enkel bedrijf immuun is voor risico's, dat risico's van vele kanten kunnen komen en dat ze sneller komen dan we verwachten. Vroeger had een financiële crisis een langere aanloop. Tegenwoordig komen financiële crisissen met hoge snelheid op ons af. Het is belangrijk om nu te zorgen voor nauwgezet financieel management als basis voor een welvarende toekomst. Hier leggen we uit wat het belang is van een regelmatige monitoring van je financiële resultaten.

Ook vóór de uitbraak van COVID-19 waren risico's in verband met betalingsachterstanden en faillissement van klanten veelvoorkomend. Volgens een financiële enquête die we in maart 2020 uitvoerden, hadden respectievelijk 47% en 32% van de bedrijven in de vier grootste economieën van Europa er het voorafgaande jaar mee te maken.

Het mag geen verrassing zijn dat bedrijven hier sinds het begin van de crisis vaker zorgen over hebben: meer bedrijven krijgen te maken met betalingsachterstanden en de gevolgen daarvan voor de cashflow leiden ertoe dat ze hun prioriteiten moeten verleggen, soms simpelweg om te overleven.

En dat kan leiden tot een domino-effect op het gebied van solventie. Dit begint wanneer een insolvent bedrijf zijn verplichtingen aan zijn handelspartners niet kan nakomen, waardoor die met onbetaalde facturen blijven zitten. Dat heeft weer betalingsachterstanden voor hun leveranciers tot gevolg en dit verspreidt zich verder in de toeleveringsketen.

Het verzamelen van relevante bedrijfsgegevens is teamwork. Daarom is het erg belangrijk om jouw team bij dit proces te betrekken:

  1. Zorg dat je regelmatig rapportages van je teams ontvangt, niet alleen van operationele afdelingen, maar ook van verkoop en marketing.
  2. Sla de gegevens centraal op in één enkel bestand en zorg dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn via een digitaal dashboard.
  3. Analyseer deze gegevens om resultaten uit het verleden te meten en voorspellingen te doen voor de toekomst.
De cashflow moet dagelijks gecontroleerd worden, het helpt je bij het beheer van je uitgaven. Ons advies is om je resultaten maandelijks te evalueren en doelen voor de nabije toekomst aan te passen. Evalueer elk kwartaal de seizoensgebonden resultaten en doe een jaarlijkse evaluatie om te begrijpen wat er is veranderd sinds je de jaardoelstellingen hebt vastgelegd, en waarom.
Er zijn enkele belangrijke financiële KPI's die je op regelmatige basis zou moeten bekijken om de financiële resultaten van je bedrijf te monitoren. We zetten deze voor je op een rijtje in een overzichtelijke infographic.

Bescherm jouw financiële resultaten

Een kredietverzekering beschermt je onderneming tegen de risico's van betalingsverzuim en insolventie van je klanten
Wij monitoren de financiële situatie van jouw klanten en prospects. Deze informatie delen we met jou.
Betaalt een klant niet? Dan gaat ons incassoteam voor je aan de slag om jouw achterstallige facturen te innen.
Lukt het ook ons niet om jouw onbetaalde facturen te innen, dan compenseren we jou voor de geleden schade.