Jouw omzet verzekeren

Je werkt hard en komt jouw afspraken na. Maar wat nu als een klant plots zijn facturen niet meer betaalt? Met een kredietverzekering is jouw omzet verzekerd tegen dit risico.
Whitepaper downloaden

"Een half jaar hard werken om die ontbetaalde factuur terug te verdienen"

Ondernemen is leuk. Je bent continu op zoek naar kansen om jouw bedrijf een stapje verder te helpen. Nieuwe klanten, uitbreiden naar het buitenland of een nieuwe dienst aanbieden.....the sky is the limit. Maar je wilt natuurlijk wel betaald krijgen voor al jouw inspanningen. Zodat de beoogde omzetgroei gerealiseerd kan worden. Je kunt al veel zelf doen om wanbetaling te voorkomen en je omzet te beschermen. Maar de toekomst is helaas niet altijd te voorspellen. Ook een jarenlange zakenpartner kan plots in de financiële problemen komen.

Een omzetverzekering, ook wel een kredietverzekering genoemd, kan je daarbij helpen. Met zo'n verzekering is je omzet verzekerd voor de schade die jouw bedrijf oploopt als een klant zijn facturen niet meer betaalt. En daarmee kan je een hoop problemen voorkomen.

Jouw omzet is de basis voor succes

De kans bestaat altijd dat een klant te laat of helemaal niet betaalt. Zonder die betalingen kan je jouw eigen rekeningen niet meer betalen en verslechtert jouw financiële positie. En als je geld nodig hebt om te investeren , ontdek je wellicht dat meer financiering alleen beschikbaar is tegen strengere voorwaarden. 

Als deze situatie zich voordoet, zijn er diverse stappen die je kunt nemen. Een van de maatregelen is dat je gaat bezuinidgen om jouw kosten. Maar als je groeibambities hebt, kan dit de gewenste investeringen tegenhouden. Een kredietverzekering is een van de diensten die je kan helpen toch jouw groeiambities te realiseren en geeft je rust en vertrouwen om op krediet zaken te blijven doen. 

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpt Euler Hermes als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.

Bekijk onze oplossingen