Werkkapitaal optimaliseren, zo doe je dat

Lees hoe wij je kunnen helpen geld vrij te maken voor investeringen en groei

Jouw werkkapitaal verbeteren? Kijk eens naar jouw debiteuren.

Werkkapitaal is het geld dat je nodig hebt om aan jouw dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Als je voldoende werkkapitaal hebt, kan je jouw leveranciers betalen, salarissen op tijd uitkeren, machines onderhouden en jouw voorraden aanvullen. Maar te veel geld in de kas is ook niet goed. Een groot werkkapitaal betekent dat jouw geld vastzit in zaken als voorraden, debiteuren en onderhanden werk. Werkkapitaalbeheer is een belangrijke taak voor bedrijven. Je zoekt continu een balans tussen het verlagen van jouw werkkapitaal en het verbeteren van jouw cashflow. Het is dus de moeite waarde om te zien hoe jouw bedrijf het beschikbare kapitaal efficiënter kan benutten. We leggen je graag uit welke opties er zijn.

Werkkapitaal vrijmaken: 3 strategieën

Je kan jouw werkkaptiaal verlagen en kaptiaal vrijmaken door verbetering van jouw solvabiliteitsratio. Dit zorgt voor een onmiddellijke impuls voor jouw groeistrategie en -plannen. Zo kun je meer orders accepteren en jouw klanten betere voorwaarden aanbieden. Dit verbetert jouw concurrentiepositie en versnelt de groei.

Het is een eenvoudige berekening, maar voor vele bedrijven nog steeds een groot obstakel: de solvabiliteit. Dit is de verhouding vreemd vermogen en eigen vermogen op de balans. Deze ratio is een belangrijk kengetal dat jouw kredietverleners, jouw bank en jouw leveranciers controleren. Die ratio bepaalt welke financiële hulp zij bieden of tegen welke voorwaarden zij zaken met jou willen doen. Elke actie die deze ratio verbetert, opent deuren voor betere voorwaarden en meer handelsvrijheid. Bij werkkapitaal zijn er drie factoren van belang:

Jouw crediteuren

Verbetering van jouw verkoopmarges en winstgevendheid is een van de mogelijke strategieën om de ratio te verhogen en jouw werkkapitaal te verlagen. Hogere marges zorgen voor meer liquide middelen, zolang klanten volgens de huidige voorwaarden blijven betalen. Prijsverhogingen kunnen een probleem zijn op concurrerende markten, waardoor je beter eerst naar de verkoopmix kunt kijken: kan de omzet van producten met een hogere marge worden verhoogd? Of kan waarde worden toegevoegd om zo de marge over het algemeen te verhogen?  

Kijk goed naar de voorraden

Voorraadverlaging is een veel gebruikte methode om de solvaviliteitsratio te verbeteren. Het opbouwen van voorraden kan aantrekkelijk zijn als de orders stijgen, maar dat vereist kapitaal en is dus een risico. De voorkeur gaat uit naar efficiëntere, just-in-time processen en voorraadverlaging.

Zet in op structureel debiteurenbeheer

Beheer van openstaande facturen en betalingscycli is een andere methode om kapitaal vrij te maken en, voor sommige bedrijven, het eenvoudigst. Verbeter jouw debiteurenbeheer processen om jouw omzet te verbeteren. Verminder 'slecht risico’ en in jouw facturen sneller om financiële voordelen te krijgen. Je maakt zelfs managementtijd vrij voor belangrijke taken: de groei van jouw bedrijf!

Kies voor zekerheid om jouw werkkapitaal te vergroten

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Som moet je extra investeren. Een kredietverzekering kan daarbij helpen. Heb je een financiering nodig, dan ziet jouw bank onze kredietverzekering  als extra zekerheid. Een kredietverzekering geeft namelijk betalingszekerheid, zowel voor binnenlandse als buitenlandse klanten. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij de schade.

Neem contact op
Onze oplossingen
Veelgestelde vragen