Hoe kan ik mijn
werkkapitaal optimaliseren?

Lees hoe wij je kunnen helpen geld vrij te maken voor investeringen en groei

Debiteuren als instrument om jouw werkkapitaal te verbeteren

Het is een eenvoudige berekening, maar voor vele bedrijven nog steeds een groot obstakel: de solvabiliteit. Dit is de verhouding vreemd vermogen en eigen vermogen op de balans. Deze ratio is een belangrijk kengetal dat jouw kredietverleners, jouw bank en jouw leveranciers controleren. Die ratio bepaalt welke financiële hulp zij biedene of tegen welke voorwaarden zij zaken met jou willen doen. Elke actie die deze ratio verbetert, opent deuren voor betere voorwaarden en meer handelsvrijheid.

Het vrijmaken van kapitaal door verbetering van de solvabiliteitsratio, zorgt voor een onmiddellijke impuls voor jouw groeistrategie en -plannen. Zo kun je meer orders accepteren en jouw klanten betere voorwaarden aanbieden. Dit verbetert jouw concurrentiepositie en versnelt de groei. Het is dus de moeite waarde om te zien hoe jouw bedrijf het beschikbare kapitaal efficiënter kan benutten. We leggen je graag uit welke opties er zijn.


Welke strategie kies je om werkkapitaal vrij te maken?

Verbetering van jouw verkoopmarges en winstgevendheid is een van de mogelijke strategieën om de ratio te verhogen. Hogere marges zorgen voor meer liquide middelen, zolang klanten volgens de huidige voorwaarden blijven betalen. Prijsverhogingen kunnen een probleem zijn op concurrerende markten, waardoor je beter eerst naar de verkoopmix kunt kijken: kan de omzet van producten met een hogere marge worden verhoogd? Of kan waarde worden toegevoegd om zo de marge over het algemeen te verhogen?  

Kijk goed naar de voorraden

Voorraadverlaging is een veel gebruikte methode om de ratio te verbeteren. Het opbouwen van voorraden kan aantrekkelijk zijn als de orders stijgen, maar dat vereist kapitaal en is dus een risico. De voorkeur gaat uit naar efficiëntere, just-in-time processen en voorraadverlaging.

Zet in op structureel debiteurenbeheer

Beheer van openstaande facturen en betalingscycli is een andere methode om kapitaal vrij te maken en, voor sommige bedrijven, het eenvoudigst. Versterk jouw credit management processen om de omzet te verbeteren. Verminder 'slecht risico’ en in jouw facturen sneller om financiële voordelen te krijgen. Je maakt zelfs managementtijd vrij voor belangrijke taken: de groei van jouw bedrijf.

Omzetverhoging en voorraadverlaging moet je zelf doen. Maar voor het beheer van facturen van klanten kun je profiteren van onze jarenlange ervaring, krachtige informatie en vele verschillende diensten ter ondersteuning van jpuw toekomstige bedrijfsactiviteiten.

Kies voor zekerheid

Een goed debiteurenbeheer proces toont aan dat risicomanagement voor jou belangrijk is en dat je over efficiënte financiële tools beschikt. Een van de belangrijkste tools in jouw debiteurenbeheer proces kan een kredietverzekering zijn. Met een kredietverzekering krijg je toegang tot uitgebreide en up-to-date informatie over bestaande en nieuwe klanten. Hiermee maak je een gedegen en goed onderbouwde toekomstplanning en omzetprognose. En dit kan je helpen in jouw gesprekken met de bank.

Het afsluiten van een kredietverzekering kan zorgen voor een hoger rekening-courantkrediet, een lagere voorfinancieringsrente voor openstaande vorderingen of beschikbaarheid van andere financieringsmogelijkheden. Dit kan jouw volgende stap op de internationale of nationale markt ondersteunen.

Bekijk onze oplossingen