Fraude herkennen en voorkomen

Gebruik onze tips en loop niet tegen een zeperd aan!

Nooit meer fluiten naar jouw centen als je fraude herkent

Iedere ondernemer krijgt helaas wel een keer te maken met niet-betalende opdrachtgevers. Soms blijkt dat de opdrachtgever helemaal niet van plan was te betalen. De goederen worden snel doorverkocht en de fraudeur gaat er vandoor met het geld. Je kunt fluiten naar jouw centen.

Wat is fraude?

Fraude valt te definiëren als: een opzettelijke handeling door één of meer personen, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Het laatste wat je wilt doen, is accepteren dat je jouw geld of goederen kwijt bent. Helaas blijkt in de praktijk dat het vaak lastig is om een fraudeur aan te pakken. Het is dan ook zaak om fraude tijdig te herkennen en stappen te ondernemen.

Kies voor meer zekerheid als je zakendoet op krediet

Naarmate jouw bedrijf groeit, nemen ook de bedragen van de facturen toe. Het kan ook zijn dat je jouw activiteiten naar het buiteland uitbreidt of je nieuwe markten aanboort. Het is dan verstandig geen risico’s te nemen of deze zoveel mogelijk te beperken of af te dekken.

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid als jouw klant niet meer kan betalen. Wil een klant niet betalen of pleegt jouw klant fraude, dan heb je daarvoor een ander type vezekering voor nodig. Met een kredietverzekering voorkom je veel ellende en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.