Fraude herkennen en voorkomen

Gebruik onze tips en loop niet tegen een zeperd aan!

Nooit meer fluiten naar jouw centen als je fraude herkent

Iedere ondernemer krijgt helaas wel een keer te maken met niet-betalende opdrachtgevers. Soms blijkt dat de opdrachtgever helemaal niet van plan was te betalen. De goederen worden snel doorverkocht en de fraudeur gaat er vandoor met het geld. Je kunt fluiten naar jouw centen.

Wat is fraude?

Fraude valt te definiëren als: een opzettelijke handeling door één of meer personen, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Het laatste wat je wilt doen, is accepteren dat je jouw geld of goederen kwijt bent. Helaas blijkt in de praktijk dat het vaak lastig is om een fraudeur aan te pakken. Het is dan ook zaak om fraude tijdig te herkennen en stappen te ondernemen.

Kies voor zekerheid

Ondernemers houden zich liever bezig met de eigen business. Dat begrijpt Euler Hermes als geen ander. Met onze kredietverzekeringen zorgen wij voor zekerheid. Dan hoef je niet wakker te liggen omdat een grote factuur misschien onbetaald blijft. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op je eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat er geen wanbetaling plaatsvindt, maar de gevolgen vangen wij voor je op.

Bekijk onze oplossingen