Kredietrapport zakelijke klanten

Hoe staat het met de financiële gezondheid van jouw klanten?

Hoe kredietwaardig zijn jouw klanten?

Veel bedrijven baseren hun zakelijke beslissingen op beschikbare klantinformatie. Een gesprek met een mogelijk nieuwe klant kan heel goed verlopen, maar wat weet je eigenlijk van deze klant? Hoe ontwikkelen de omzet en liquiditeit van het bedrijf? En is de persoon met wie je aan tafel zit wel tekenbevoegd?


Kredietrapport: check gratis jouw klanten

Met meer dan 100 jaar ervaring wereldwijd hebben wij de beste kennis in huis over de oorzaken en gevolgen van schade door wanbetaling. Onze risicoanalisten staan voor jou opgesteld om het risico van non-betaling door bedrijven in een bepaald land of in een bepaalde branche te beoordelen. We analyseren honderden economische indicatoren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op die manier begrijpen wij de economische, politieke, commerciële en financieringsrisico's het best. Dit resulteert in een kredietrapport of ook wel kredietlimiet of grade genoemd.

Met een kredietrapport op zak maakt je een zorgvuldige afweging om wel of niet met een klant in zee te gaan. Met andere woorden: Voldoet de financiële situatie van jouw klant aan het gewenste niveau? Kan deze klant zijn facturen nu en in de toekomst betalen? Welke betaalafspraken maak je met deze klant? Cruciale besluiten om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf winstgevend is en blijft!

Kies voor meer zekerheid bij nieuwe en bestaande klanten

Naarmate jouw bedrijf groeit, nemen ook de bedragen van de facturen toe. Het kan ook zijn dat je jouw activiteiten naar het buiteland uitbreidt of je nieuwe markten aanboort. Het is dan verstandig geen risico’s te nemen of deze zoveel mogelijk te beperken of af te dekken.

Je bent liever bezig met ondernemen. Dat begrijpen wij als geen ander. Met onze kredietverzekeringen  zorgen wij voor meer zekerheid. Dan heb je geen twijfel meer of je die grote opdracht wel aan moet nemen. En lig je niet wakker omdat je twijfelt of een grote factuur wel betaald wordt. Een kredietverzekering geeft betalingszekerheid. Veel ellende wordt voorkomen en jij kunt je maximaal concentreren op jouw eigen zaak. Een kredietverzekering is geen garantie dat klanten  jouw facturen altijd betalen, maar gaat het toch mis dan vergoeden wij aan jou de schade.

Neem contact op
Kredietverzekeringen
Veelgestelde vragen